Safety First …

06.06.2024 | Pod lupou

Přesto, že si toto médium ani zdaleka naklade za cíl předkládat vám aktuality denního charakteru, klíčovým tématem dnešního vydání nemůže být s ohledem na noční tragickou událost na pardubickém nádraží nic jiného než bezpečnost. Zdaleka však nejde jen o bezpečnost v dopravě. Jakkoliv pozornost široké veřejnosti v poslední době poutají především témata spojená s udržitelností podnikání ve smyslu minimalizace jím produkovaných emisí do okolního světa, bezpečnost lidí, zboží i stále většího množství stále nákladnějších technologií představuje klíčovou komponentu skutečné udržitelnosti. Naším úkolem je proto dohlédnout na to, aby si právě bezpečnost zachovala nejen náš přirozený respekt, ale i důstojné místo ve firemních strategiích.

Bezpečnost dodavatelského řetězce tedy logicky patřila i mezi nosná témata logistické konference SpeedCHAIN Slovakia, která ve druhé polovině minulého týdne do posledního místa zaplnila prostory hotelového komplexu Zochova chata v Modre nedaleko Pezinku. Návštěvníci, speakeři i partneři s vydatnou podporou slunečného jarního počasí rozvířili ta nejvýznamnější témata současné logistiky globální, evropské i té regionální. Na pořadu obou dvou konferenčních dní tak byly přednášky a diskuze věnované vedle již zmíněné bezpečnosti i problematikám spojeným s možnostmi, které nám dnes nabízejí moderní technologie, optimalizace procesů, digitalizace datových toků či využití alternativních paliv a zdrojů energie na cestě k podnikání vstřícnému k životnímu prostředí. I přes účast návštěvníků z celkem pěti zemí regionu střední a jižní Evropy i letos SpeedCHAIN Slovakia nabídl formát především česko-slovenský, resp. slovensko-český. Ten koneckonců v Modre tentokrát premierově podtrhla i odpolední networkingová část s názvem „Setkání s tradicí“ věnovaná dlouhé společné historii našich dvou národů. Setkání vyšperkované československou filmovou tvorbou, výrobky i měnou propojilo celodenní odborný program se slavnostním galavečerem plným živé hudby, skvělého jídla a pití i udílení prestižních ocenění. Letošní ročník konference SpeedCHAIN Slovakia tak opět prokázal, že je významnou tradiční odbornou i společenskou událostí, která spojuje lidi nejen v logistice, ale napříč obory v celém dodavatelském řetězci. Já osobně věřím, že to jsou právě vztahy mezi lidmi, co dělá (nejen) logistiku oborem zajímavým a perspektivním i pro generaci právě nastupující. A zájem lidí pracovat společně ve prospěch celku je nezbytnou podmínkou i pro nastavení funkčních standardů jejího fungování a to včetně těch zaměřených na bezpečnost, u které jsme dnes vlastně začínali …

Miroslav Rumler

Slunce, auta a pár smyků …

Jak jinak než parafrází na dnes již klasické filmové dílo uvést informaci o tom, že jen před několika málo dny úspěšně proběhl na všech výcvikových plochách moderního polygonu v Hradci Králové letošní ročník oblíbené networkingové akce s názvem Reliant Drive4LIFE. Ten byl, podobně jako všechny ročníky předcházející, určen pro vrcholové manažery významných domácích i zahraničních společností v roli spolupořádajících partnerů a jejich VIP hosty.

Jen tak znát těch pár fíglů …

Těžko je dnes člověku psát o něčem jiném, než o perspektivách dalšího vývoje v rámci pavouka právě probíhajícího mistrovství světa v ledním hokeji. Výsledky, sestavy, posily, zranění, teploty v halách, sledování utkání vlastního týmu i těch druhých a hlavně nejrůznější odhady dalšího vývoje už tradičně ovlivnily významné části národa nejen většinu volného času, ale pohříchu zasahují i do práce firem všech velikostí. „Můžeme si zavolat, jen ne dnes odpoledne, to hrajeme“, zní v poslední době standardní odpověď.

Logistika ve světle polární záře …

Že to ale byla jízda, ten uplynulý týden! Napětí, které hned druhý den mistrovství světa přinesl napřed konec základního hracího času, následovaný vyčerpávající hrou v prodloužení zakončený úspěšnými nájezdy už v prvním utkání české reprezentace s obávanými Finy. Jako by šťastný konec téhle zápletky předznamenala výjimečná scenérie páteční polární záře. Ta se jen několik málo minut před koncem třetí třetiny rozlila nad celým Českem s nebývalou intenzitou. Pro ty šťastnější, kteří dokázali souběh těchto dvou výjimečných událostí úspěšně zvládnout, šlo o chvíle, na které budou ještě řadu let vzpomínat. Chtělo to ale dobrou logistiku.