SpeedCHAIN Slovakia: konference v přímém přenosu …

08.06.2023 | Pod lupou

Možná je to jen náhoda, možná ale i jisté svědectví o tom, jak naplněný je jarní diář akcemi z pera společnosti Reliant: podobně jako nedávné online zpravodajství z networkingové akce Reliant Drive4LIFE na hradeckém polygonu, dnes nabízíme možnost nahlédnout do plně obsazených konferenčních prostor wellness hotelu Zochova Chata ve slovenské Modre, kde od rána na plné obrátky běží odborný program konference SpeedCHAIN Slovakia.

Tato tradiční událost roku slovenské logistiky letos vzbudila zájem rekordního množství účastníků, zejména vrcholových manažerů společností podnikajících na slovenském trhu, kteří přijeli načerpat aktuální informace, inspiraci a setkat se s ostatními, ať už starými známými, nebo navázat kontakty zcela nové.

Za sebou tak teď máme úspěšně už celý dopolední program tvořený kombinací odborných přednášek zaměřených na aktuální klíčová témata, jakými jsou koncepty udržitelného podnikání v logistice, hlubší implementace automatizace a digitalizace do logistických procesů a potenciál vodíku jako alternativního zdroje energie pro dopravu a logistiku. Navazující odpolední program bude věnovaný zejména moderním technologiím a dalším cestám k zefektivnění celého dodavatelského řetězce. Moderované panelové diskuze nabídnou prostor pro výměnu názorů nejen mezi samotnými účastníky panelu, ale i s publikem. Současně navíc předznamenají networkingový rozměr večerní části programu, společenského večera s živou hudbou a udílením ocenění leaderům slovenského trhu, který završí první konferenční den.

Zítra program pokračuje exkurzí do provozu nového distribučního skladu skupiny Groupe SEB řízeného partnerem konference SpeedCHAIN Slovakia, společností DHL Supply Chain, v nedaleké sereďské průmyslové zóně. Pro dnešní den, který zjevně ještě ani zdaleka nekončí, chtělo by se říct slovy klasika: „Konec hlášení v českém jazyce ze slovenských Malých Karpat ….“.

Tak brzy do vi!

Miroslav Rumler

Zatmění jako inspirace …

Je to jen pár dnů, co bylo nad Severní Amerikou pozorovatelné úplné zatmění Slunce. Zatmění se opakují pravidelně, často ale na odlehlých místech. K úplnému zatmění Slunce dochází na Zemi sice přibližně každých osmnáct měsíců, ale protože většinu Země tvoří oceány, možnost tento jev sledovat a mít při tom pevnou půdu pod nohama je poměrně ojedinělá.

Odvaha rozhodnout …

Máme za sebou Velikonoce, symbol nastupujícího jara. Letos navíc tyto svátky kromě skoro letního počasí přinesly i změnu času. Změnu z toho přírodního, symetrického ke Slunci, kdy je v poledne Slunce nad jihem, na čas letní, pro jehož zavedení kdysi existovaly racionální důvody. Ty však podle všeho už reálně pominuly.

Co všechno je téma …

Všichni se snažíme s využitím vlastních zkušeností, sledováním vývoje na trhu i prostým selským rozumem odhadnout, jak bude v budoucnosti vypadat svět kolem nás. Naší přirozenou snahou je připravit se na podmínky, v nichž budou fungovat nejen naše firmy, ale i my sami. Důvodem je překotný vývoj posledních několika let, na který jako katalyzátory působí jak vlivy vnitřní, které do značné míry pod tlakem nejrůznějších trendů formujeme my sami, tak i vlivy vnější, nad kterými nemáme pražádnou kontrolu.