V hledáčku těchto dní …

01.06.2023 | Pod lupou

Léto, které jako by se už se vší vážností tlačilo do dveří, nepředstavuje řadu posledních let tradiční výkonové sedlo. Poptávka po logistických službách začíná postupně postrádat sezónní výkyvy a vyvíjí se víceméně lineárně. To spolu s množícími se letními uzavírkami na dopravní infrastruktuře, zvýšeným dovolenkovým provozem a obdobím, kdy zpravidla dovolenou chtějí čerpat ve zvýšené míře i řidiči, skladníci a další úzkoprofilové profese dále zvyšuje už tak vyšponovaný tlak na průchodnost celého dodavatelského řetězce.

Zatímco ve skladové logistice jsou tyto trendy katalyzátorem automatizace, digitalizace a řady dalších cest k nahrazování lidské práce technologiemi, v dopravě, distribuci a třeba ve zpětné logistice se vhodný recept najít stále nedaří.

Právě perspektivy dopravní logistiky budoucnosti budou jistě jedním z mnoha témat, která budou rezonovat zítřejším slavnostním setkáním sdružení mezinárodních dopravců ČESMAD Bohemia v prostorách pražských Žlutých lázní. Této tradiční akce se každoročně účastní více než tisíc vrcholných představitelů českých i zahraničních dopravních společností, jejich dodavatelů a obchodních partnerů.

Na toto setkání dopravních profesionálů pak už v nadcházejícím týdnu volně naváže ve slovenské Modre logistická konference SpeedCHAIN Slovakia. Nosnými tématy jejího letošního ročníku jsou technologické inovace, udržitelné podnikání, výzvy intralogistiky a lidé jako klíčový faktor fungování moderního dodavatelského řetězce.

A protože jde o řadu velmi výživných témat, z nichž každé by vystačilo na samostatnou několikadenní odbornou diskuzi, druhý den konference SpeedCHAIN Slovakia nabídne tradiční exkurzi do reálného provozu společnosti DHL Supply Chain, konkrétně do prostředí nového distribučního skladu skupiny Groupe SEB v průmyslové zóně v Seredi.

O dění nejen tam, ale samozřejmě o průběhu celé konference, vás budeme průběžně informovat.

Miroslav Rumler

Bedna z plechu …

Chceme-li se po představení čárových kódů a dřevěné přepravní palety v roli klíčových technologických milníků ve vývoji logistiky dvacátého století s přesahem do dnešních dnů zaměřit na další podobně významné objevy, nelze jedním dechem nepředstavit i standardizovaný námořní kontejner.

Dřevěná klasika na devíti špalcích

Minule jsme v rámci jakési minisérie věnované klíčovým výdobytkům logistiky dvacátého století představili historii technologie čárových kódů. Netřeba zdůrazňovat, jak těžké je vybrat právě ty objevy, které nejenže dramaticky ovlivnily schopnost logistiky reagovat na rostoucí nároky a potřeby rychle se rozvíjející společnosti, ale současně takové, jež bez větších změn přežily až dodnes. Mezi těmi, které v tomto výčtu rozhodně chybět nesmí, jsou i přepravní palety.