Velikonoce, svátky jara …

06.04.2023 | Pod lupou

Zítra je Velký pátek, tedy pro většinu z nás den volna jako nedílná součást celých velikonočních svátků.

V centru pozornosti jsou tak především informace o počasí, které do značné míry určí, jak tyto první významné svátky letošního roku strávíme. Je však více než zjevné, že ani předpověď mrazivých nocí neuleví hlavním dopravním tepnám a zejména dnešní odpoledne a pondělní večer budou tradičně ve znamení komplikací na celé infrastruktuře. A bude to právě příležitost k odjezdu mimo města, přípravy velikonoční výzdoby i hodování s blízkými, co tak nějak odvede naši pozornost od témat, kterými bychom asi za jiných okolností v těchto dnech žili. Těch rozhodně není málo.

Vedle mediálně velmi atraktivního, i když pro našince jen tak nějak na pozadí běžícího dění kolem bývalého amerického prezidenta a jeho životních vrtochů, by to bezpochyby byly úvahy o morálnosti snahy do nadcházejícího olympijského dění zapojit i sportovce mocnosti momentálně okupující Ukrajinu, reálnosti nadějí Švédů, že si nejpozději do žní poradí s Turkem, nebo témata spojená s aktuálním hledáním úspor ve státním rozpočtu.

A proto buďte pochváleny Velikonoce! Následující čtyři dny budeme řešit jen to, jak jíst a nepřejíst se a jak pít a pak dostatečně dlouho neřídit …

Tak veselé Velikonoce!

Miroslav Rumler

Slunce, auta a pár smyků …

Jak jinak než parafrází na dnes již klasické filmové dílo uvést informaci o tom, že jen před několika málo dny úspěšně proběhl na všech výcvikových plochách moderního polygonu v Hradci Králové letošní ročník oblíbené networkingové akce s názvem Reliant Drive4LIFE. Ten byl, podobně jako všechny ročníky předcházející, určen pro vrcholové manažery významných domácích i zahraničních společností v roli spolupořádajících partnerů a jejich VIP hosty.

Safety First …

Přesto, že si toto médium ani zdaleka naklade za cíl předkládat vám aktuality denního charakteru, klíčovým tématem dnešního vydání nemůže být s ohledem na noční tragickou událost na pardubickém nádraží nic jiného než bezpečnost. Zdaleka však nejde jen o bezpečnost v dopravě. Jakkoliv pozornost široké veřejnosti v poslední době poutají především témata spojená s udržitelností podnikání ve smyslu minimalizace jím produkovaných emisí do okolního světa, bezpečnost lidí, zboží i stále většího množství stále nákladnějších technologií představuje klíčovou komponentu skutečné udržitelnosti. Naším úkolem je proto dohlédnout na to, aby si právě bezpečnost zachovala nejen náš přirozený respekt, ale i důstojné místo ve firemních strategiích.

Jen tak znát těch pár fíglů …

Těžko je dnes člověku psát o něčem jiném, než o perspektivách dalšího vývoje v rámci pavouka právě probíhajícího mistrovství světa v ledním hokeji. Výsledky, sestavy, posily, zranění, teploty v halách, sledování utkání vlastního týmu i těch druhých a hlavně nejrůznější odhady dalšího vývoje už tradičně ovlivnily významné části národa nejen většinu volného času, ale pohříchu zasahují i do práce firem všech velikostí. „Můžeme si zavolat, jen ne dnes odpoledne, to hrajeme“, zní v poslední době standardní odpověď.