Z čeho vycházíme a kam směřujeme …

23.02.2023 | Pod lupou

Nedávné polemiky nejen české veřejnosti o smysluplnosti, resp. reálné dosažitelnosti cílů stanovených návrhem emisní normy Euro 7 pro silniční vozidla jako by předznamenaly hned několik aktuálních diskuzních platforem, jejichž cílem je nabídnout firmám asistenci při orientaci v extrémně náročném terénu tvořeném překážkami environmentální, sociální, ekonomické i kvalitativní povahy.

Jednou z nich byla i velmi zdařilá úterní konference pod taktovkou profesionálů z ČSOB. Kde jinde, než v prémiově udržitelných prostorách této tradiční bankovní instituce v pražských Radlicích se v průběhu dne před účastníky vystřídala celá řada špičkových odborníků. Ti, vedle zasazení problematiky společenské odpovědnosti firem do širšího evropského a globálního kontextu, nabídli i bezpočet příkladů z praxe a návodů, jak s předstihem podniky připravit na realitu nepříliš vzdálené budoucnosti. Řada opatření, ke kterým snahy o dosažení bezemisní budoucnosti směřují, však viditelně naráží na nedostatečnou dostupnost technologií, infrastruktury i samotných zdrojů tzv. zelené energie.

Překotnost úsilí, které věnujeme plánování změn ve fungování našich podniků a domácností, nesmí otupět naši ostražitost například vůči dalšímu navyšování objemů zboží přepravovaného na zbytečně velké vzdálenosti či upozadit akcent na tradiční kvalitu zboží a služeb. Ta nejenže nesmí utrpět, ale naším cílem musí být ji doplnit o komponenty smysluplné udržitelnosti samotného produktu i celého procesu jeho výroby. Jen tak dává smysl obrovská investice do transformace podnikání i životního stylu.

Právě tyto a celá řada dalších otázek věnovaných povaze, formě i obsahu změn, které stojí před námi, budou na programu blížící se Technologické konference společnosti Reliant s podtitulem Udržitelná Budoucnost: Člověk a moderní technologie už 21. března v pražském hotelu Panorama. Ne náhodou je jejím generálním partnerem právě společnost ČSOB Leasing. Omezená kapacita se velmi rychle plní, tak neváhejte a své místo si s předstihem zajistěte i vy …

Miroslav Rumler

Dřevěná klasika na devíti špalcích

Minule jsme v rámci jakési minisérie věnované klíčovým výdobytkům logistiky dvacátého století představili historii technologie čárových kódů. Netřeba zdůrazňovat, jak těžké je vybrat právě ty objevy, které nejenže dramaticky ovlivnily schopnost logistiky reagovat na rostoucí nároky a potřeby rychle se rozvíjející společnosti, ale současně takové, jež bez větších změn přežily až dodnes. Mezi těmi, které v tomto výčtu rozhodně chybět nesmí, jsou i přepravní palety.

Skupina ČEZ, Coca Cola, Vodafone nebo Sonnentor: Které firmy se umístily mezi desítkou nejlepších na základě udržitelnosti a ESG?

Už druhý ročník unikátního nezávislého srovnání českých firem podle ESG porovnal, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy. ESG Rating – žebříček nejlepších v kategorii velký podnik a malý a střední podnik – vychází ze zhruba půl roku trvajícího kombinovaného výzkumu a spolu s Asociací společenské odpovědnosti ho sestavil program CEMS z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Čáry v písku jako pevný základ

Všechno souvisí se vším, a tak i úvaha o tom, co přinesl tento týden do jisté míry souvisí s událostmi týdne uplynulého. Tomu ve vazbě na nedávnou technologickou konferenci GS1 dominovala velmi zdařilá oslava v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou, tedy jakási afterparty u příležitosti čtyřicátého výročí oficiální přítomnosti standardů GS1, resp. čárového kódu na trhu v České republice a současně třicátého výročí působení na Slovensku.