Za vším hledej … infrastrukturu

18.01.2024 | Pod lupou

Události posledních let jako by nás chtěly upozornit na fakt, že náš život bude jen tak kvalitní, jak kvalitní, odolná, kapacitní a flexibilní bude infrastruktura. Optikou logistiky se z pohledu kontinentálního jedná především o infrastrukturu energetickou, silniční a železniční. Z pohledu globálního pak především o infrastrukturu námořní a leteckou. A my jako bychom ve všedním spěchu za lepší ekonomickou realitou spoléhali na to, že odpovídající rozvoj potřebné infrastruktury přijde buď tak nějak sám, nebo ho tam, kde bude situace momentálně nejpalčivější, v případě krajní nutnosti nějak rychle zajistíme.

Jak jinak chápat naši lokální situaci kolem rozvoje sítě veřejných logistických center, jejíž koncepty jsou minimálně posledních třicet let jen pravidelně přepisovány do verzí lišících se od sebe v podstatě jen datem jejich předložení. Jak jinak rozumět neuvážlivému zvyšování kapacity Panamského průplavu, které tak zjevně ohrožuje stávající zdroje pitné vody nezbytné pro provoz zdymadel. Zásadním problémem kritické infrastruktury je dnes jistě i eskalace násilí v oblasti Suezu. V Rudém moři a Adenském zálivu, kudy ročně proplouvá 1,27 miliardy tun zboží, tj. téměř 10 % celosvětového lodního provozu, došlo jen od konce listopadu k bezmála třiceti ozbrojeným útokům na proplouvající plavidla – protilodními balistickými střelami, bezpilotními letouny a střelami s plochou dráhou letu. To nevypadá na běžnou lapálii, ale na opravdový problém v tom nejužším hrdle celého systému.

Úzká hrdla na infrastruktuře neodvratně vyvolávají potřebu alternativních scénářů, které pohyb zboží zpravidla dramaticky komplikují, prodražují a prodlužují dobu, kterou zboží tráví na cestě, ale především zvyšují nejistotu všech zúčastněných stran z dalších narušení dodavatelských řetězců. Navíc stojí za mnohdy významným nárůstem škod způsobených na životním prostředí. Řada z nich vznikala postupně zejména v důsledku setrvalého nárůstu objemu zboží v systému, mnoho si jich ale vytváříme sami buď v důsledku naivní lehkomyslnosti, nebo díky neochotě respektovat objektivní realitu.

V naší paměti stále vězí zkušenost z covidové paralýzy čínských námořních přístavů a s ní spojené dramatické změny v mezinárodním obchodu, růst cen a kritická nedostupnost námořních kontejnerů, prodlužující se termíny dodání klíčových surovin, komponent i výrobků a nucené odstávky výroby po celém světě. Je to právě stav a další rozvoj národní, evropské i globální infrastruktury, na co bychom se dnes měli zaměřit, chceme-li do budoucna zajistit udržitelný rozvoj dodavatelských řetězců. A pokud to myslíme vážně s transformací celé společnosti směrem k uhlíkové neutralitě, měla by to být právě infrastruktura, do čeho budeme investovat čas, invenci a peníze v první řadě. V opačném případě by to bylo něco jako bruslení v drahých a snad technicky dokonalých bruslích na velmi tenkém ledě pokrývajícím skutečně hluboké jezero …

Miroslav Rumler

Síla spojení …

Jakkoliv v současném vývoji celé společnosti a s ní samozřejmě i v logistice hrají stále významnější úlohu moderní technologie, pomyslné otěže těchto technologií, firemních strategií, obchodních politik i zásad vedení a rozvoje vlastních týmů ve svých rukou stále drží lidé. A přestože svět se stává právě díky moderním technologiím den ode dne propojenějším a menším, nabízí nepřeberné množství informací a umožňuje v reálném čase nahlédnout téměř kamkoliv, osobní kontakt mezi lidmi je i nadále, dnes snad ještě víc než kdykoliv předtím, nenahraditelný.

Zatmění jako inspirace …

Je to jen pár dnů, co bylo nad Severní Amerikou pozorovatelné úplné zatmění Slunce. Zatmění se opakují pravidelně, často ale na odlehlých místech. K úplnému zatmění Slunce dochází na Zemi sice přibližně každých osmnáct měsíců, ale protože většinu Země tvoří oceány, možnost tento jev sledovat a mít při tom pevnou půdu pod nohama je poměrně ojedinělá.

Odvaha rozhodnout …

Máme za sebou Velikonoce, symbol nastupujícího jara. Letos navíc tyto svátky kromě skoro letního počasí přinesly i změnu času. Změnu z toho přírodního, symetrického ke Slunci, kdy je v poledne Slunce nad jihem, na čas letní, pro jehož zavedení kdysi existovaly racionální důvody. Ty však podle všeho už reálně pominuly.