Za vším hledej … technologie!

02.02.2023 | Pod lupou

Je velmi příjemné vědět, že čtenáři této stati neočekávají, že by zde bylo na pořadu dne hodnocení výsledků politických bitev, jakkoli tyto významně ovlivňují náladu v celé společnosti. Politická klání, podobně jako ta sportovní, tradičně zanechávají vedle těch spokojených i celou řadu zklamaných, kterým oslavy ve vítězném táboře nedělají právě dobře.

Nechme proto své sympatie ke kterékoliv ze stran právě uplynulé prezidentské volby stranou a využijme jistého zklidnění, které všude kolem nás viditelně nastalo. Klid a rozvaha budou teď v nejbližší době zásadními předpoklady pro hledání cest k překlenutí těžkého období ekonomické stagnace. Jak jinak než společně máme šanci nacházet stále další a další rezervy v produktivitě práce, efektivitě klíčových procesů a v tempu zavádění inovativních postupů a technologií. Jak jinak než vzájemným dialogem lze nacházet stále nové a nové formy synergie a společné koordinace dílčích strategií.

Naší snahou je vytvářet vhodný prostor a příznivé prostředí pro výměnu odborných zkušeností, sdílení relevantních faktů, očekávání budoucího vývoje a profesionální networking. A právě proto pro vás, logistické profesionály, už na březen letošního roku připravujeme již sedmý ročník tradiční Reliant Technologické konference s podtitulem udržitelnosti cestou automatizace, digitalizace a umělé inteligence.

Sledujte pravidelně náš týdenní online NewsLETTER a nenechte si uniknout postupné odhalování jednotlivých částí programu letošního ročníku Technologické konference. Je velmi pravděpodobné, že právě témata jako automatizace, digitalizace a umělá inteligence minimálně odbornou logistickou veřejnost spojí lépe než ta politická.

Tak nejpozději v březnu na viděnou!

Miroslav Rumler

Bedna z plechu …

Chceme-li se po představení čárových kódů a dřevěné přepravní palety v roli klíčových technologických milníků ve vývoji logistiky dvacátého století s přesahem do dnešních dnů zaměřit na další podobně významné objevy, nelze jedním dechem nepředstavit i standardizovaný námořní kontejner.

Dřevěná klasika na devíti špalcích

Minule jsme v rámci jakési minisérie věnované klíčovým výdobytkům logistiky dvacátého století představili historii technologie čárových kódů. Netřeba zdůrazňovat, jak těžké je vybrat právě ty objevy, které nejenže dramaticky ovlivnily schopnost logistiky reagovat na rostoucí nároky a potřeby rychle se rozvíjející společnosti, ale současně takové, jež bez větších změn přežily až dodnes. Mezi těmi, které v tomto výčtu rozhodně chybět nesmí, jsou i přepravní palety.

Čáry v písku jako pevný základ

Všechno souvisí se vším, a tak i úvaha o tom, co přinesl tento týden do jisté míry souvisí s událostmi týdne uplynulého. Tomu ve vazbě na nedávnou technologickou konferenci GS1 dominovala velmi zdařilá oslava v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou, tedy jakási afterparty u příležitosti čtyřicátého výročí oficiální přítomnosti standardů GS1, resp. čárového kódu na trhu v České republice a současně třicátého výročí působení na Slovensku.