Živly ve službách civilizace …

02.03.2023 | Pod lupou

Slunce, voda, vítr … Stačí původní oheň nahradit slovem slunce a text písničky atakující v osmdesátkách přední místa československých hitparád jako by předznamenal pořadí, ve kterém o téměř 40 let později bude zejména tzv. západní svět spatřovat svou energetickou budoucnost. Ale protože v našich podmínkách slunce ani v důsledku viditelné klimatické změny stále dost nesvítí, voda v nemnohých divokých peřejích dost neproudí a vítr ani na Vysočině bohužel dost neduje, je to mnohdy stále ponejvíce dým, který provází výrobu tepla i elektrické energie.

A protože automatizaci procesů, digitalizaci datových toků a koneckonců i jedněmi vzývanou a druhými proklínanou elektromobilitu bude dozajista provázet strmě rostoucí poptávka po elektrické energii, nezbývá než se poohlédnout po dalších slibných technologiích, které by co možná nejdřív doplnily ty, o kterých v minulosti vizionářsky zpíval Dalibor Janda.

Písničkou dneška a především dní, které po dnešku budou následovat, je nejspíš vodík a syntetická, uhlíkově neutrální paliva. Je úkolem jiných, aby vhodné, cenově dostupné a prakticky běžně použitelné technologie vyvinuli a nám ostatním v dohledné době nabídli. Je ale na nás, abychom svůj zájem o zodpovědné nastavení energetické bezpečnosti našich domácností a firem důrazně komunikovali a související výzkum a pilotní projekty dostatečně podporovali. V opačném případě by se nejen logistika mohla stát velmi brzy obětí iluze, jež i po desítkách let ve vazbě na podmanivou melodii vyloudí úsměv na tváři leckterého padesátníka, nastupující generaci však může postupně způsobit nepěkné vrásky …

Miroslav Rumler

Zatmění jako inspirace …

Je to jen pár dnů, co bylo nad Severní Amerikou pozorovatelné úplné zatmění Slunce. Zatmění se opakují pravidelně, často ale na odlehlých místech. K úplnému zatmění Slunce dochází na Zemi sice přibližně každých osmnáct měsíců, ale protože většinu Země tvoří oceány, možnost tento jev sledovat a mít při tom pevnou půdu pod nohama je poměrně ojedinělá.

Odvaha rozhodnout …

Máme za sebou Velikonoce, symbol nastupujícího jara. Letos navíc tyto svátky kromě skoro letního počasí přinesly i změnu času. Změnu z toho přírodního, symetrického ke Slunci, kdy je v poledne Slunce nad jihem, na čas letní, pro jehož zavedení kdysi existovaly racionální důvody. Ty však podle všeho už reálně pominuly.

Co všechno je téma …

Všichni se snažíme s využitím vlastních zkušeností, sledováním vývoje na trhu i prostým selským rozumem odhadnout, jak bude v budoucnosti vypadat svět kolem nás. Naší přirozenou snahou je připravit se na podmínky, v nichž budou fungovat nejen naše firmy, ale i my sami. Důvodem je překotný vývoj posledních několika let, na který jako katalyzátory působí jak vlivy vnitřní, které do značné míry pod tlakem nejrůznějších trendů formujeme my sami, tak i vlivy vnější, nad kterými nemáme pražádnou kontrolu.