Živly ve službách civilizace …

02.03.2023 | Pod lupou

Slunce, voda, vítr … Stačí původní oheň nahradit slovem slunce a text písničky atakující v osmdesátkách přední místa československých hitparád jako by předznamenal pořadí, ve kterém o téměř 40 let později bude zejména tzv. západní svět spatřovat svou energetickou budoucnost. Ale protože v našich podmínkách slunce ani v důsledku viditelné klimatické změny stále dost nesvítí, voda v nemnohých divokých peřejích dost neproudí a vítr ani na Vysočině bohužel dost neduje, je to mnohdy stále ponejvíce dým, který provází výrobu tepla i elektrické energie.

A protože automatizaci procesů, digitalizaci datových toků a koneckonců i jedněmi vzývanou a druhými proklínanou elektromobilitu bude dozajista provázet strmě rostoucí poptávka po elektrické energii, nezbývá než se poohlédnout po dalších slibných technologiích, které by co možná nejdřív doplnily ty, o kterých v minulosti vizionářsky zpíval Dalibor Janda.

Písničkou dneška a především dní, které po dnešku budou následovat, je nejspíš vodík a syntetická, uhlíkově neutrální paliva. Je úkolem jiných, aby vhodné, cenově dostupné a prakticky běžně použitelné technologie vyvinuli a nám ostatním v dohledné době nabídli. Je ale na nás, abychom svůj zájem o zodpovědné nastavení energetické bezpečnosti našich domácností a firem důrazně komunikovali a související výzkum a pilotní projekty dostatečně podporovali. V opačném případě by se nejen logistika mohla stát velmi brzy obětí iluze, jež i po desítkách let ve vazbě na podmanivou melodii vyloudí úsměv na tváři leckterého padesátníka, nastupující generaci však může postupně způsobit nepěkné vrásky …

Miroslav Rumler

Nahoru a dolů …

Dovolte mi sérii vzpomínek věnovaných technologiím minulosti, jež zásadně ovlivnily naši současnost, zakončit s pomocí sarkasmu vyjádřeného pomyslnou hádkou Googlu, Facebooku, Wikipedie, internetu a elektrické energie, ve které se její účastníci přou o to, kdo je pro lidstvo nejdůležitější.

Toyota v Evropě zakládá nový podnik na vodík

Toyota Motor Europe (TME) zakládá lokální podnik Hydrogen Factory Europe. Nový podnik bude koordinovat obchodní využití vodíkových technologií a systémů se zahrnutím všech aktivit od vývoje a výroby přes prodej až po poprodejní činnosti.

Bedna z plechu …

Chceme-li se po představení čárových kódů a dřevěné přepravní palety v roli klíčových technologických milníků ve vývoji logistiky dvacátého století s přesahem do dnešních dnů zaměřit na další podobně významné objevy, nelze jedním dechem nepředstavit i standardizovaný námořní kontejner.