DB Schenker a Volvo Cars snižují emise v námořních přepravách

22.08.2023 | Článek dne

Společnosti DB Schenker a Volvo Cars navázaly partnerství s cílem dekarbonizovat námořní přepravy. Po moři přepraví 12 000 standardních kontejnerů (TEU) s náhradními díly a využijí k tomu biopaliva druhé generace typu metylester použitých kuchyňských olejů.

Předpokládaná úspora emisí CO2 je až 84 % na jeden kontejner. Pravidelná linka mimo jiné představuje posílení přeprav mezi výrobním závodem Volvo Cars v Göteburgu a přístavy na východním pobřeží USA.

„Těší nás, že se k nám na cestě k čistější logistice připojuje tak významná značka, jako je Volvo Cars. Naším závazkem je podporovat zákazníky v jejich snahách o redukci Scope 3 emisí pocházejících z dopravy a distribuce. Vytvářet udržitelné dodavatelské řetězce se nám podaří pouze tehdy, pokud budou objednavatelé přeprav a logistické firmy úzce spolupracovat,“ komentuje partnerství Thorsten Meincke, Global Board Member pro Air & Ocean Freight v DB Schenker.

„Ve Volvo Cars se snažíme dekarbonizovat náš dodavatelský řetězec. Silná partnerství s poskytovateli logistických služeb jsou rozhodující pro vytváření možností, jako je využívání obnovitelných paliv pro námořní přepravu. Hledáme způsoby, jak udržitelná řešení posouvat dál, a chceme inspirovat i další výrobce automobilů, abychom zvýšili poptávku po uhlíkově efektivní námořní dopravě,“ dodává Javier Varela, COO a Deputy CEO společnosti Volvo Cars.

Biopalivo je certifikováno třetí nezávislou stranou, protože je vyrobeno z recyklovaného kuchyňského oleje. Nemusí se tak pěstovat technické plodiny, které by zabíraly půdu těm potravinovým. I proto biopalivo dle směrnic Evropské unie o obnovitelných zdrojích energie (RED) má menší dopad na životní prostředí. Pokud nebude při konkrétní přepravě pro Volvo Cars biopalivo k dispozici, využije se příště pro přepravu jiného zákazníka a přidělí se výrobci aut pomocí metodiky mass-balancing. Tuto metodu pravidelně kontroluje nezávislá strana a zajišťuje, že celkové snížení fosilních paliv odpovídá skutečné spotřebě na kontejnerových lodích.

Zdroj: DB Schenker

Toyota v Evropě zakládá nový podnik na vodík

Toyota Motor Europe (TME) zakládá lokální podnik Hydrogen Factory Europe. Nový podnik bude koordinovat obchodní využití vodíkových technologií a systémů se zahrnutím všech aktivit od vývoje a výroby přes prodej až po poprodejní činnosti.

3600 on-line žádostí týdně. První měsíc ePodání bez datové schránky přinesl skokový nárůst zájmu

Už měsíc funguje možnost odeslat žádost o výměnu řidičského průkazu elektronicky bez nutnosti mít zřízenou datovou schránku fyzické osoby. Stačí se pouze přihlásit do Portálu dopravy a v něm odeslat žádost o řidičský průkaz. Další zjednodušení žádosti přineslo i výrazné zvýšení zájmu žadatelů o on-line podání. Zatímco před zrušením povinnosti mít datovou schránku využívalo on-line podání přibližně 1600 lidí týdně, nyní překračujeme hodnotu až 3600 žadatelů za týden.

Mzdy na papíře rostou, ale v reálu klesají: Ekonomický paradox 3. čtvrtletí

Podle včera zveřejněné statistiky vzrostla ve 3. čtvrtletí 2023 průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně o 7,1 %. Nicméně inflace ještě neřekla poslední slovo a stále je vysoká. Když tedy od růstu mezd odečteme inflaci, mzdy nerostly ale naopak reálně klesaly o 0,8 %.