DB Schenker čerpá v Červeném Kříži u Jihlavy palivo z udržitelných zdrojů

08.03.2024 | Článek dne

Eurowag otevřel v Jihlava Truck Parku na trase dálnice D1 první stanici na biopalivo HVO100 v Česku. Emise CO2 snižuje až o 90 %

DB Schenker už čerpá palivo HVO100 i v České republice. Společnost Eurowag otevřela u Jihlavy novou samoobslužnou čerpací, kde toto biopalivo nabízí. Udržitelná alternativa nafty logistické společnosti umožní rozšířit nabídku ekologických přeprav. Navazuje tak na pilotní projekt, který se před měsícem spustil v Malackách na Slovensku.

Společnost DB Schenker navázala partnerství s provozovatelem čerpacích stanic Eurowag, který nově do dvou poboček, jedné v Česku a druhé na Slovensku, dodává udržitelné palivo HVO100. Hydrotreated vegetable oil (HVO) vyrábí finská společnost Neste z použitých kuchyňských olejů. Číslo 100 označuje podíl obnovitelných složek, které se v alternativě fosilní nafty nachází. Ekologické palivo dokáže snížit emise CO2 až o 90 %.

„Tankování HVO100 namísto konvenční nafty je ve skutečnosti velmi efektivní způsob snižování uhlíkové stopy. Pokud se dopravci rozhodnou, mohou začít redukovat emise prakticky okamžitě, a to s využitím stávajících nákladních vozidel se spalovacími motory, aniž by museli do vozidla jakkoli zasahovat. HVO100 tak odstraňuje hlavní překážku, kterou je u jiných nízkoemisních a bezemisních paliv nutnost obrovských investic do vozového parku,“ vysvětluje Dávid Halász, Head of Alternative Fuels společnosti Eurowag.

Palivo se vyrábí z plně obnovitelných zdrojů, tudíž i to dopravcům výrazně pomůže snížit emise a získat tak konkurenční výhodu v oblasti ESG. Společnost DB Schenker k problematice udržitelné logistiky přistupuje zodpovědně, a poroto se svými zákazníky sdílí nejnovější trendy a inovace. V rámci závazku snížení produkce skleníkových plynů na nulu do roku 2040, je využívání alternativních paliv jak v pozemních, tak leteckých i námořních přepravách klíčové.

„V našem rozsáhlém vozovém parku v České republice a na Slovensku máme nákladní vozy na CNG, LNG a dokonce i elektrické vozy nabíjené ekologickou elektřinou z plně obnovitelných zdrojů. Zároveň však vnímáme aktuální nevýhody v nedostatečné infrastruktuře plnicích stanic, ale také ve vysoké pořizovací ceně vozidel. Proto jsme se začali zajímat o nové udržitelné palivo HVO100, které lze tankovat do standardního vozidla s naftovým motorem bez nutnosti jakýchkoli konstrukčních úprav. Díky tomu jsme schopni snížit emisní zátěž oxidu uhličitého až o 90 procent, což je pro naše zákazníky nejdůležitějším přínosem,“ dodává Petra Sůvová, vedoucí přímého provozu CZ/SK Area, DB Schenker.

Čisté palivo HVO100 je možné čerpat v zemích Beneluxu, Skandinávii, Itálii i Rakousku. V současné době tak mohou zákazníci Eurowag tankovat HVO100 na celkem 140 stanicích v sedmi zemích. V České republice ho nyní nabízí čerpací stanice v Červeném Kříži u Jihlavy, která vznikla v rámci franšízové spolupráce se společností Nikey.

Co je HVO100?

HVO (zkratka pro hydrogenovaný rostlinný olej), neboli obnovitelná motorová nafta, má tu výhodu, že je tzv. drop-in palivem a dosahuje přibližně 90% úspory skleníkových plynů při použití zbytků a odpadů jako vstupní suroviny. Obnovitelná nafta neboli HVO je někdy zaměňována s bionaftou nebo FAME (methylester mastných kyselin). HVO má podobné chemické složení jako fosilní nafta. Tato chemická podobnost umožňuje používat obnovitelnou naftu ve všech vznětových motorech až do 100% koncentrace nebo ji míchat v libovolném poměru s fosilní naftou. Bionafta a fosilní nafta mají odlišné složení, proto nemohou fungovat jako vzájemná náhrada. Podíl FAME nad 7 % vyžaduje úpravu motoru.

Zdroj: DB Schenker, Eurowag

DB Schenker spouští novou službu osobní přepravy prostřednictvím palubních kurýrů

DB Schenker představil nový standardizovaný produkt pro rostoucí segment trhu. Zákazníci si nyní mohou objednat palubní kurýrní službu (on-board courier – OBC), jako standardizovaný produkt. Kurýr doprovází zásilku po celou její cestu. Řešení je určeno zákazníkům, kteří potřebují rychle přepravit malé nebo cenné zásilky. Společnost DB Schenker tak rozšiřuje své portfolio prémiových doručovacích služeb.

Experti probírali vyhlídky českého autoprůmyslu a konkurenceschopnost tuzemské ekonomiky v EU a ve světě

Konkurenceschopnost Evropské unie a budoucnost automobilového průmyslu byly tématem další z veřejných besed, které se konaly v PressCentru ČTK jako součást společného projektu ČTK Connect a Evropského parlamentu s názvem „Volby pro budoucnost EU.“ Akce v sobě soustředila hned dvě témata z nedávné Konference o budoucnosti Evropy, která ČTK Connect v těchto diskusích sleduje: byly to okruhy Silnější ekonomika a Životní prostředí.

GXO obnovuje smlouvu se společností Mars

GXO Logistics, Inc. oznámil, že obnovil smlouvu s významným francouzským výrobcem baleného spotřebního zboží Mars, partnerství, které započalo před 15 lety. Společnost GXO řídí skladování, distribuci, vracení zboží a služby s přidanou hodnotou pro řadu značek společnosti Mars v segmentech Snacking a Food & Nutrition.