DHL Freight představuje službu GoGreen Plus

20.12.2023 | Článek dne

DHL Freight představuje novou službu GoGreen Plus, která přispívá ke snižování emisí CO2 v silniční přepravě. Toho je dosaženo pomocí tzv. „carbon insettingu“, přímému snižování emisí oxidu uhličitého a jiných skleníkových plynů prostřednictvím investic do technologií a paliv pro ekologickou silniční přepravu.

Na rozdíl od „offsetingu“, který pomáhá kompenzovat emise oxidu uhličitého prostřednictvím projektů na ochranu klimatu po celém světě, se „insetting“ zaměřuje na dekarbonizaci silniční nákladní přepravy investicemi do technologií a paliv s nízkými a nulovými emisemi, jako jsou elektromobily pro přepravu nákladů, bioplyn (Bio-LNG nebo Bio-CNG) nebo hydrogenovaný rostlinný olej (hydrotreated vegetable oil – HVO).

„Toto je důležitý milník pro udržitelnost v rámci naší společnosti. S představením služby GoGreen Plus také v divizi DHL Freight, můžeme nyní v rámci celé skupiny DHL Group nabídnout našim zákazníkům přepravní služby s nulovými emisemi uhlíku ve všech typech přepravy, v souladu s cíli Pařížské dohody COP 21 na omezení globálního oteplování. Jsem velmi hrdý, že jsme hnací silou udržitelné transformace v naší branži. Služby GoGreen Plus jsou k dispozici pro každý hlavní produkt naší společnosti – ať už jde o Eurapid, Euroconnect nebo Euroline. Naše stávající nabídka ekologické silniční přepravy je velmi oblíbena u našich zákazníků, a těšíme se na rozšíření služby GoGreen Plus na celou naši produktovou řadu,“ uvedl Uwe Brinks, CEO DHL Freight.

Služba GoGreen Plus je součástí udržitelného cíle DHL Group dosáhnout nulových emisí do roku 2050. Je založena na tom, že čím více zákazníků službu používá, tím více alternativního paliva nebo čisté technologie je využito, čímž se dopravní řetězce stávají každým dnem ekologičtějšími. DHL Freight nabízí zákazníkům transparentní reporty o vyprodukovaném množství emisí. Zároveň snížení emisí pomáhá zákazníkům DHL Freight pracovat na dosažení svých vlastních klimatických cílů.

V souladu se svou udržitelnou strategií a cílem produkovat nulové emise v logistice do roku 2050 si DHL Group klade za cíl nabídnout zelenou alternativu pro všechny produkty a služby ve všech divizích. DHL Freight, stejně jako i další divize DHL Global Forwarding a DHL Express, představily službu GoGreen Plus svým zákazníkům. Nabídka produktu GoGreen Plus je součástí střednědobé udržitelné cesty skupiny pro rok 2030 a přispívá k cíli, že nejméně 30 procent paliv bude pokryto udržitelnými palivy. K dosažení snížení emisí CO2 v souladu s Pařížskou dohodou o klimatu bude skupina do roku 2030 investovat 7 miliard EUR.

Udržitelnost v DHL Freight v České republice

DHL Freight v České republice se pyšní zavedením první plně elektrické dodávky Ford e-Transit do své flotily. Tato elektrická dodávka obsluhuje zákazníky v oblasti centra Olomouce a blízkého okolí a reprezentuje další krok směrem k trvale udržitelné a ekologické logistice. Dodávka od doby zahájení provozu v dubnu 2023 najela 13 000 km, což v přepočtu znamená úsporu 4,8 tuny CO2.

Dodávka Ford e-Transit je vybavená moderním elektrickým pohonem napájeným výhradně z obnovitelných zdrojů a nabízí dojezd až 311 km na jedno nabití, což umožňuje efektivní pokrytí městských aglomerací s minimálními emisemi CO2.

V rámci implementace této plně elektrické dodávky byla na depu DHL Freight v Olomouci instalována nabíjecí stanice, což umožňuje rychlé a efektivní dobíjení vozidla. To zároveň podporuje rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu v České republice.

„Jsme hrdí, že jsme součástí DHL Group, která je průkopníkem v oblasti trvale udržitelné logistiky a snižování uhlíkových emisí,“ říká Vít Návrat, Managing Director DHL Freight, Central Eastern Europe. „Ochrana životního prostředí je dnes globálním tématem a máme povinnost aktivně přispívat k této snaze. Tato elektrická dodávka je jen jedním z mnoha kroků, které DHL Freight podniká, aby trvale snižovala svoji uhlíkovou stopu a používala inovativní technologie k dosažení našich cílů. Právě probíhá test elektrického tahače a na příští rok pak máme v plánu implementaci dalších plně elektrických dodávek pro obsluhu zákazníků ve velkých městech napříč ČR“.

Strategie DHL Freight zůstává pevně oddána trvale udržitelnému rozvoji a snižování dopadu své činnosti na životní prostředí. Společnost aktivně pracuje na dalších iniciativách a inovacích, které podpoří ekologickou budoucnost dopravy a logistiky v České republice.

Zdroj: DHL

Z včelích úlů v Panattoni parcích se v loňském roce vytočilo 1,4 tuny medu

Včely hrají klíčovou roli v procesu opylování, čímž mají široký dopad na zemědělství a biodiverzitu na naší planetě. Dlouhodobě se však potýkají s problémy, mezi které mimo jiné patří také ztráta jejich přirozeného prostředí, což vede k úbytku kvetoucích rostlin, které jsou základním zdrojem jejich potravy. Novým zázemím se pro včely stávají průmyslové areály společnosti Panattoni. Informace o stavu včelstva a jeho chování zde monitoruje IT systém a vše vyhodnocuje umělá inteligence.

Středoevropská realitní transakce roku: česká SCF kupuje za více než 7 miliard korun portfolio nákupních center v Polsku

Česká investiční skupina Star Capital Finance (SCF) koupila tento týden portfolio šesti polských obchodních center od globální investiční skupiny Cromwell Property Group. Hodnota transakce je přes 7 miliard Kč. Jedná se o jednu z největších nemovitostních transakcí ve střední Evropě za posledních několik let. SCF tímto krokem vstupuje do třetí země a posiluje svou pozici na středoevropském retailovém trhu, kde již vlastní a provozuje obchodní centra v České republice a na Slovensku.