Dodavatelské řetězce musí projít změnou

28.03.2024 | Článek dne

Ve světle událostí z posledních měsíců, které opět prověřují odolnost dodavatelských řetězců, jsme s panem Janem Lonkem, Head of Business Solutions a specialistou na dodavatelské řetězce ze společnosti Yusen Logistics (Czech) hovořili o externích vlivech ohrožujících stabilitu globální dopravy.

Co vše má vliv na bezpečnost logistického řetězce?

V posledních letech globální dodavatelské řetězce čelí mnoha výzvám. Ať už to byl covid-19, válka na Ukrajině nebo aktuální situace v Rudém moři. To, že část dopravců nyní musí volit cestu přes jižní cíp Afriky, má na logistiku výrazný dopad. Odhaduje se, že se jedna zpáteční cesta jen na palivu prodraží o 1 milion USD.

Dalším faktorem majícím vliv na zranitelnost řetězců je postupné prodlužování řetězců vlivem komplexity řešení či použitých technologií.

Na co by se měly firmy zaměřit, aby dokázaly předcházet vzniku rizik? 

Je nutné sledovat trendy trhu a odvětví, ve kterém firma působí. Mít připravená záložní řešení a spolupracovat s důvěryhodnými partnery, průběžně optimalizovat jednotlivé operace v řetězci. Jen tak mohou v okamžiku, kdy riziková situace nastane, přijímat opatření, pracovat s různými scénáři, modelovat různé situace a vyhodnocovat jejich dopad. 

Jan Lonek, Head of Business Solutions a specialistou na dodavatelské řetězce ze společnosti Yusen Logistics

To ale nelze zajistit bez plné kontroly a visibility řetězce s integrací všech partnerů do jednoho systému. Jen tak firma získá přehled o stavu plnění svých objednávek, výrobního plánu (forecastu), o bodě, kde se zboží nachází, o aktuálním stavu zásob a predikci v budoucnu. A to se týká i těch částí řetězce, které kontroluje (platí) druhá strana (dodavatel nebo odběratel). Tedy můžete mít plnou kontrolu nad řetězcem v paritě DAP a nebýt zatíženi hodnotou zásob.

Jaký dopad na firmy má, když svůj komplexní dodavatelský řetězec neřeší?

Nedostatečná visibilita řetězce, nebo nedostupná a chybějící data vedou k neefektivnímu řízení zásob, nepřesnému plánování a nedostatečnému řízení dodavatelů včetně poskytovatelů logistických služeb. To obvykle mívá za následek značné finanční, časové, energetické i personální náklady.

Jak tedy konkrétně řetězec a jeho řízení zabezpečit, abychom jeho zranitelnost eliminovali? 

Dodavatelské řetězce musí projít proměnou. Optimalizaci je potřeba zaměřit z pohledu vyšší odolnosti a pružnosti řetězce v kombinaci s optimalizací nákladů. Například my našim klientům dokážeme pomoci prostřednictvím služby Supply Chain Solutions (SCS). Ta je spojením softwarového a procesního řešení, které lze přizpůsobit konkrétním potřebám zákazníka. Nástrojem je pak jediná platforma Yusen Vantage Performance, která umožnuje vhled do všech částí logistického řetězce. 

Jakou roli hraje vzájemná důvěra?

Důvěra je spolu s otevřenou komunikací klíčem k úspěchu. Bez důvěry nelze dodavatelský řetězec důkladně analyzovat a identifikovat jeho slabá místa. Jen hluboká analýza nám umožní navrhnout optimalizaci. 

Yusen Vantage platforma, kterou jsem zmínil výše a která je našim vlastním nástrojem, integruje data z různých systémů zákazníka i poskytovatelů logistických služeb. Výstupy od všech článků řetězce tak jsou vidět na jednom místě napříč dodavatelskými/odběratelskými sítěmi. Platforma zajišťuje visibilitu a zároveň bere v potaz časové plány a faktory, které je mohou ovlivnit. Ovšem oproti standardním komerčním „track and trace“ systémům je významným benefitem to, že vizualizace se děje na úrovni výrobní/obchodní/materiálové/inženýringové jednotky dané společnosti nikoli pouze na úrovni logistických jednotek (kontejner, paleta atp.)

Dá se tedy říct, že využití moderních technologií hraje v zabezpečení dodavatelských řetězců roli primární?

Ano, ale samotné datové řešení bez znalosti a nastavení celé procesní stránky a efektivního řízení je nedostačující a ve výsledku může generovat jen data, se kterými se dále nepracuje.

My tak našim zákazníkům kromě softwarového řešení nabízíme i vhled a zkušenosti s logistikou samotnou. Odlišujeme se tím, že na základě pověření od zákazníka jeho dodavatelský řetězec centrálně řídíme, a to v pozici tzv. leading logistics providera, který je pak zodpovědný za řízení svěřených 3PL subdodavatelů včetně možnosti jejich výběru.

Zdroj: LogisticNEWS

DB Schenker spouští novou službu osobní přepravy prostřednictvím palubních kurýrů

DB Schenker představil nový standardizovaný produkt pro rostoucí segment trhu. Zákazníci si nyní mohou objednat palubní kurýrní službu (on-board courier – OBC), jako standardizovaný produkt. Kurýr doprovází zásilku po celou její cestu. Řešení je určeno zákazníkům, kteří potřebují rychle přepravit malé nebo cenné zásilky. Společnost DB Schenker tak rozšiřuje své portfolio prémiových doručovacích služeb.

Experti probírali vyhlídky českého autoprůmyslu a konkurenceschopnost tuzemské ekonomiky v EU a ve světě

Konkurenceschopnost Evropské unie a budoucnost automobilového průmyslu byly tématem další z veřejných besed, které se konaly v PressCentru ČTK jako součást společného projektu ČTK Connect a Evropského parlamentu s názvem „Volby pro budoucnost EU.“ Akce v sobě soustředila hned dvě témata z nedávné Konference o budoucnosti Evropy, která ČTK Connect v těchto diskusích sleduje: byly to okruhy Silnější ekonomika a Životní prostředí.

GXO obnovuje smlouvu se společností Mars

GXO Logistics, Inc. oznámil, že obnovil smlouvu s významným francouzským výrobcem baleného spotřebního zboží Mars, partnerství, které započalo před 15 lety. Společnost GXO řídí skladování, distribuci, vracení zboží a služby s přidanou hodnotou pro řadu značek společnosti Mars v segmentech Snacking a Food & Nutrition.