Komerční nemovitosti ve střední a východní Evropě: rok 2023 zaznamenal nejnižší objem investic za posledních deset let, výhled na rok 2024 je optimističtější. I pro Česko

01.03.2024 | Článek dne

Celkový objem investic do komerčních nemovitostí, které zahrnují např. kanceláře, obchodní centra a logistické a průmyslové budovy, dosáhly v Polsku, České republice, Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku v roce 2023 pouze 5,1 miliardy EUR, což představuje nejnižší zaznamenanou roční hodnotu za poslední desetiletí.

Nejvýraznější pokles ročních objemů zaznamenalo Polsko, Rumunsko a Slovensko, kde došlo k meziročnímu poklesu o přibližně 60 %. V České republice došlo k relativně menšímu poklesu ročních objemů investic, a to o 27 %, zatímco Maďarsko zaznamenalo meziroční pokles o 30 %, vyplývá z údajů společnosti iO Partners ve spolupráci s JLL.

V roce 2023 se celkový objem transakcí v těchto pěti zemích oproti roku 2022 výrazně snížil, a to o 54 %. V loňském roce panovala celosvětově na trhu komerčních nemovitostí ponurá nálada v důsledku navyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank a také kvůli zhoršujícímu se ekonomickému výhledu.

Vysoké úrokové sazby zvyšující náklady na financování, velké rozdíly mezi očekáváními prodávajících a kupujících, obecná makroekonomická situace s inflací a recesí v hlavní roli, a také geopolitické události včetně války na Ukrajině vyvolaly zvýšenou opatrnost všech účastníků trhu – věřitelů, prodávajících a kupujících – a vedly k výraznému poklesu investiční aktivity. A právě tyto faktory budou mít i v letošním roce největší vliv na investiční trh.

„Rok 2024 odstartoval optimisticky díky pozitivním vyhlídkám na silnější ekonomiku jak v celosvětovém měřítku, tak i ve střední a východní Evropě. Očekává se snižování nákladů na půjčky a stabilní výkonnost akciových trhů. Tato pozitivní tendence se projevila i v intenzivnější transakční aktivitě na realitním trhu začátkem letošního roku. To nám vytváří naději na lepší likviditu a vznik nových cenových referenčních hodnot, což by v budoucnu mělo snížit rozpětí mezi nabídkou a poptávkou,“ uvedl Andrei Văcaru, vedoucí oddělení kapitálových trhů pro střední a východní Evropu společnosti iO Partners.

Česku dominoval maloobchod

V roce 2023 došlo v České republice k výraznému poklesu objemu investic o 27 % na 1,3 miliardy EUR. Čeští kupující si však udrželi dominantní postavení a ovládli více než 70 % trhu.
Největší podíl na těchto investicích tvořil maloobchod s 39 % z celkového objemu.

Největší retailovou transakcí byl prodej portfolia Trei za přibližně 205 milionů EUR, které od Trei Real Estate koupila pražská firma Star Capital Finance.

Kancelářský sektor se na celkovém objemu investic podílel 27 %. Nejvýznamnější transakcí se stal prodej budovy Via Una v centru Prahy za zhruba 95 milionů EUR, kterou od německého investora Commerz Real koupila česká Trinity bank.

Průmyslový sektor, i přes 69% pokles investic na 131 mil. EUR, zaznamenal důležitou transakci v podobě prodeje haly Ostrava Hrušov Parku s přilehlým pozemkem společnosti CTP. Ten prodala firma Bluehouse Capital za asi 40 milionů EUR.

Naopak sektor rezidenčních nemovitostí zaznamenal růst a zdvojnásobil objem transakcí na 220 milionů EUR. Největší transakcí v tomto sektoru byl prodej rezidenčního projektu developera Sekyra Group na Opatově v Praze 4 s více než 300 bytovými jednotkami a v celkové hodnotě 85 milionů EUR, který koupily Kooperativa a Dostupné bydlení České spořitelny.

Nadějné vyhlídky a trendy pro rok 2024

“V letošním roce očekáváme v České republice stabilizaci trhu s komerčními nemovitostmi díky ustálení výnosů v souvislosti s plánem centrálních bank udržovat úrokové sazby na stabilní úrovni a začít je snižovat ve druhé polovině roku 2024. Ostatně, Česká národní banka již snížila základní úrokovou sazbu o 75 bazických bodů začátkem roku, což by mělo začít zlepšovat prostředí pro místní retailové fondy. Nárůst transakční aktivity bude pramenit z rostoucí shody mezi kupujícími a prodávajícími na nových cenových úrovních, což umožní hladší průběh transakcí a jednání,“ uvedl Petr Strýček, vedoucí oddělení kapitálových trhů iO Partners v České republice.

Dalším faktorem, který by mohl podnítit transakční aktivitu, je potřeba refinancování. Se splatností stávajících úvěrů by se mohly objevit příležitosti k novým transakcím. Pozoruhodným trendem bude pokračující aktivita místního kapitálu jako dominantní síly na trhu. I když mezinárodní investoři tradičně sehrávají významnou roli, v roce 2024 se předpokládá, že jejich angažovanost v České republice bude spíše omezená.

Zdroj: iO Partners

DB Schenker spouští novou službu osobní přepravy prostřednictvím palubních kurýrů

DB Schenker představil nový standardizovaný produkt pro rostoucí segment trhu. Zákazníci si nyní mohou objednat palubní kurýrní službu (on-board courier – OBC), jako standardizovaný produkt. Kurýr doprovází zásilku po celou její cestu. Řešení je určeno zákazníkům, kteří potřebují rychle přepravit malé nebo cenné zásilky. Společnost DB Schenker tak rozšiřuje své portfolio prémiových doručovacích služeb.

Experti probírali vyhlídky českého autoprůmyslu a konkurenceschopnost tuzemské ekonomiky v EU a ve světě

Konkurenceschopnost Evropské unie a budoucnost automobilového průmyslu byly tématem další z veřejných besed, které se konaly v PressCentru ČTK jako součást společného projektu ČTK Connect a Evropského parlamentu s názvem „Volby pro budoucnost EU.“ Akce v sobě soustředila hned dvě témata z nedávné Konference o budoucnosti Evropy, která ČTK Connect v těchto diskusích sleduje: byly to okruhy Silnější ekonomika a Životní prostředí.

GXO obnovuje smlouvu se společností Mars

GXO Logistics, Inc. oznámil, že obnovil smlouvu s významným francouzským výrobcem baleného spotřebního zboží Mars, partnerství, které započalo před 15 lety. Společnost GXO řídí skladování, distribuci, vracení zboží a služby s přidanou hodnotou pro řadu značek společnosti Mars v segmentech Snacking a Food & Nutrition.