Léčiva bude DB Schenker nově přepravovat letecky a po moři

17.08.2023 | Článek dne

Přeprava zdravotnických a farmaceutických zásilek podléhá přísným pravidlům. Díky certifikaci Life+ je DB Schenker v Česku a na Slovensku může nově posílat také letecky nebo po moři, a rozšíří tak své služby v oblasti skladové logistiky zdravotnického materiálu a léčiv.

Pravidla pro tzv. Pharma nebo Healthcare zakázky jsou daná legislativou a oborovými standardy, mezi něž patří certifikát Life+, kterým DB Schenker globálně nastavuje tzv. Správnou distribuční praxi (GDP). Soubor opatření, která se dodržují při přepravě a skladování léků, léčiv a zdravotnických prostředků, zahrnuje například striktní oddělení od ostatního zboží,
pokud je požadováno, tak teplotní řízení (skladování a přeprava zboží ve stanoveném rozmezí teploty a vlhkosti), nastavení a dodržování hygienických pravidel pro zaměstnance, nastavení a udržování úklidových plánů a samozřejmě také hodnocení rizik procesu skladování a přepravy.

„Pravidla a opatření jsou obecně nastavena tak, aby se eliminovala možnost kontaminace produktu a nebylo ohroženo zdraví koncového příjemce,” shrnuje Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker pro Česko a Slovensko.

Jedním z příkladů této praxe je projekt pro SIEMENS Healthineers v nedávno otevřeném logistickém centru v Košicích. V rámci služeb přidané hodnoty zde probíhají kompletace přístrojů určených pro ultrazvuková vyšetření a jejich následná distribuce do celého světa. Ročně by tam mělo vzniknout až 4000 ultrazvukových zařízení. V Plzni logistický provider obsluhuje zákazníka z oboru zdravotních a laboratorních zařízení.

Služby, které DB Schenker může českým zákazníkům nově nabídnout, zahrnují například vyhodnocení rizik ještě před zahájením samotné přepravy, konzultaci vhodného logistického řešení a přijetí preventivních opatření, nepřetržitý monitoring zásilek i zajištění vyhrazených zdravotnických zařízení s řízenou teplotou na hlavních letištích.

Zdroj: DB Schenker

Toyota v Evropě zakládá nový podnik na vodík

Toyota Motor Europe (TME) zakládá lokální podnik Hydrogen Factory Europe. Nový podnik bude koordinovat obchodní využití vodíkových technologií a systémů se zahrnutím všech aktivit od vývoje a výroby přes prodej až po poprodejní činnosti.

3600 on-line žádostí týdně. První měsíc ePodání bez datové schránky přinesl skokový nárůst zájmu

Už měsíc funguje možnost odeslat žádost o výměnu řidičského průkazu elektronicky bez nutnosti mít zřízenou datovou schránku fyzické osoby. Stačí se pouze přihlásit do Portálu dopravy a v něm odeslat žádost o řidičský průkaz. Další zjednodušení žádosti přineslo i výrazné zvýšení zájmu žadatelů o on-line podání. Zatímco před zrušením povinnosti mít datovou schránku využívalo on-line podání přibližně 1600 lidí týdně, nyní překračujeme hodnotu až 3600 žadatelů za týden.