Léčiva bude DB Schenker nově přepravovat letecky a po moři

17.08.2023 | Článek dne

Přeprava zdravotnických a farmaceutických zásilek podléhá přísným pravidlům. Díky certifikaci Life+ je DB Schenker v Česku a na Slovensku může nově posílat také letecky nebo po moři, a rozšíří tak své služby v oblasti skladové logistiky zdravotnického materiálu a léčiv.

Pravidla pro tzv. Pharma nebo Healthcare zakázky jsou daná legislativou a oborovými standardy, mezi něž patří certifikát Life+, kterým DB Schenker globálně nastavuje tzv. Správnou distribuční praxi (GDP). Soubor opatření, která se dodržují při přepravě a skladování léků, léčiv a zdravotnických prostředků, zahrnuje například striktní oddělení od ostatního zboží,
pokud je požadováno, tak teplotní řízení (skladování a přeprava zboží ve stanoveném rozmezí teploty a vlhkosti), nastavení a dodržování hygienických pravidel pro zaměstnance, nastavení a udržování úklidových plánů a samozřejmě také hodnocení rizik procesu skladování a přepravy.

„Pravidla a opatření jsou obecně nastavena tak, aby se eliminovala možnost kontaminace produktu a nebylo ohroženo zdraví koncového příjemce,” shrnuje Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker pro Česko a Slovensko.

Jedním z příkladů této praxe je projekt pro SIEMENS Healthineers v nedávno otevřeném logistickém centru v Košicích. V rámci služeb přidané hodnoty zde probíhají kompletace přístrojů určených pro ultrazvuková vyšetření a jejich následná distribuce do celého světa. Ročně by tam mělo vzniknout až 4000 ultrazvukových zařízení. V Plzni logistický provider obsluhuje zákazníka z oboru zdravotních a laboratorních zařízení.

Služby, které DB Schenker může českým zákazníkům nově nabídnout, zahrnují například vyhodnocení rizik ještě před zahájením samotné přepravy, konzultaci vhodného logistického řešení a přijetí preventivních opatření, nepřetržitý monitoring zásilek i zajištění vyhrazených zdravotnických zařízení s řízenou teplotou na hlavních letištích.

Zdroj: DB Schenker

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.