Odstartovala školení pro dopravce na téma ETCS

25.04.2024 | Článek dne

Správa železnic připravila školení pro dopravce, které je zaměřené na provozní chování jednotného evropského zabezpečovače ETCS. První se uskutečnilo toto pondělí, další budou následovat v Praze a Olomouci do 10. května. Zástupci dopravců, kteří se zabývají tvorbou předpisů a školením strojvedoucích, se dozví základní principy fungování celého systému a seznámí se s příslušnými technickými specifikacemi interoperability.

Správa železnic pořádá školení vzhledem k tomu, že se blíží termín, kdy bude na velké části prvního a druhého koridoru zaveden výhradní provoz ETCS. Ten byl stanoven na 1. ledna příštího roku.

Účastníci školení se dozví, jak se provádějí testy kompatibility mobilní a traťové části ETCS. Navíc se seznámí s provozními předpisy Správy železnic, jejich praktickou aplikací a modelovým řešením možných dopravních situací včetně případných poruch.

Zdroj: Správa železnic

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.