Proces zásobování výrobní linky – od vysokozdvižného vozíku k automatizaci

06.09.2023 | Článek dne

Optimalizace logistických procesů je nikdy nekončící úkol pro každou firmu. Jedním z nejdůležitějších logistických procesů je zásobování výrobních nebo montážních linek. Cílem je najít co nejefektivnější řešení, které dokáže splnit požadavky na rychlost a kvalitu při zachování ekonomické odůvodnitelnosti. Zde hrají roli investiční a následně provozní náklady.

To znamená, že výsledkem musí být ekonomická návratnost např. snížené náklady na techniku a personál nebo zvýšení objemu, rychlosti, případně kvality výroby. Základní otázky, na které je nutné najít odpověď jsou tři. Technika pro manipulaci – přepravní obaly, manipulační technika, automatizace? Způsob řízení procesu zásobování a komunikace mezi skladem a výrobou – milkrun, visuální, softwarové (WMS)? Umístění (layout) výrobní linky v daném prostoru – logika zásobování, uličky?

Nejlepším způsobem poznání je sdílená zkušenost. Ve společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. se zabývají optimalizací logistických procesů kontinuálně. S řešením otázky nejvhodnější techniky pro zásobování výrobních linek má oddělení logistiky dlouholeté zkušenosti. „Původně jsme používali manipulační techniku, retraky a čelní vysokozdvižné vozíky v kombinaci s vláčkovou dopravou“ vzpomíná Jiří Rak, vedoucí skladové logistiky. Tažné soupravy tvořily klasické transportní vozíky s ojí. Toto řešení se ukázalo jako nevýhodné, zejména pokud jde o nároky na personál a prostor – obsluha vysokozdvižných vozíků, spojování a rozpojování transportních vozíků, jejich různé rozměry a skladování. Zadání pro oddělení logistiky Knorr Bremse bylo najít efektivnější řešení. Na základě analýzy se ukázalo, že nejlepším řešením bude nahrazení vysokozdvižných vozíků a nasazení tažných souprav v celém procesu zásobování. „Na základě průzkumu trhu jsme se rozhodli konzultovat možnosti s firmou JK Logistika, která nám poskytla odbornou podporu při rozhodování, jaký typ tažné soupravy bude pro náš provoz nejvhodnější. Hledali jsme chytré řešení pro zásobování výrobních linek vstupním materiálem, které bude rychlé, flexibilní a nenáročné na logistické a výrobní plochy. “, říká Jiří Rak. Technických řešení, jak vytvořit logistický vláček, tažnou soupravu je několik – transportní vozíky s ojí, E-rámy, B-rámy, C-rámy, V-rámy. Každé z nich má své výhody a nevýhody jak technické, tak finanční. „Máme zkušenosti s tažnými soupravami typu E-rámy, bohužel jsou pro náš zahuštěný výrobní layout nevhodné, palety na nádraží a ve výrobě potřebujeme nakládat / vykládat oboustranně“, mohl se Jiří Rak rozhodovat na základě zkušeností z provozu. Padlo rozhodnutí jít cestou tzv. B-rámů, na kterých se převáží transportní vozíky s nákladem. Následovalo testování různých typů B-rámů. Během testování byly nejdůležitějšími kritérii úspora místa (délka tažné soupravy, šířka pracovní uličky, kopírování stopy), pracnost při nakládce a vykládce transportních vozíků a kompatibilita se stávajícími transportními vozíky s adaptéry pro různé šířky palet. Testování ukázalo, že zadaná kritéria nejlépe splňuje tažná souprava Liftliner od společnosti JK Logistika a.s., výrobce K.Hartwall. „Na základě opakovaného testování jsme mohli navrhnout specifické úpravy tažné soupravy a transportních vozíků, tak abychom splnili očekávání a požadavky Knorr Bremse“ doplňuje Ing. Karel Šprojcar, ředitel JK Logistika.

A výsledek? „Implementací nového typu tažné soupravy jsme zeštíhlili vláčkové nádraží a ušetřili jsme několik manipulačních kroků např. nakládkou palety z regálového skladu systémovým zakladačem přímo na vláčkový podvozek.

Dále se nám podařilo snížit počet kusů manipulačních techniky a pracovníků v intralogistice o 35 % a zároveň nám tažné soupravy umožnily zmenšit manipulační uličky ve výrobním prostoru a ušetřenou plochu využít pro jiné účely“ hodnotí efekt otpimalizace Jiří Rak.

Jaké jsou další plány? „Nyní jsme zahájili se společností JK Logistika přípravný projekt pro automatizovaný transport materiálu ze skladu do výroby pomocí AGV, očekávám podobný, úspěšný průběh spolupráce jako při nasazení Liftlineru do našeho provozu“ uzavírá Jiří Rak.

Zdroj: JK Logistika

Virtuální realita pro řidiče kamiónů? Nákladní automobily nově musí mít senzory pro mrtvé úhly, používají se ale i speciální simulátory

Technologický pokrok se nevyhýbá ani silniční přepravě. Od letošního července Evropská unie vyžaduje, aby byly kamióny a autobusy vybaveny speciálními senzory, které řidiče upozorňují na objekty, které nejsou z kabiny vidět. Řidičům nákladních vozidel při práci asistuje řada dalších technologií, v logistické společnosti Raben například zavádí zácvik řidičů pomocí simulátorů s virtuální realitou.

Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět další část obchvatu České Lípy

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo stavbu 1,5 kilometru dlouhého úseku přeložky silnice I/9, která bude součástí obchvatu České Lípy v Libereckém kraji. Jde o úsek mezi ulicí Litoměřická a silnicí II/262. Z průtahu městem by měl odvést část tranzitní dopravy. Práce za 543,7 milionu Kč bez DPH potrvají do roku 2026.

Lídři robotiky mění vedení. SLUNO nově řídí Tomáš Szkandera z K2

Jedna z nejznámějších českých firem v oblasti retailu a skladové robotizace mění své nejvyšší vedení. Novým generálním ředitelem společnosti SLUNO se stává Tomáš Szkandera, který dosud zastával pozici člena představenstva. Ten zároveň bude i nadále plnit také roli šéfa vývoje a CEO ve společnosti K2 Software.