Více povinných údajů na vínech: pomůže GS1 Digital Link

01.08.2023 | Článek dne

Od 8. prosince 2023 budou veškerá vína prodávaná v EU povinně opatřena doplňkovými informacemi o složení, alergenech a nutričních hodnotách.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2021/2117 vyžaduje, aby údaje o alergenech byly na produktu fyzicky vyobrazeny. Ostatní povinné B2C informace mohou být volitelně dostupné prostřednictvím „elektronických prostředků“, jako je QR kód.

V této souvislosti uspořádala GS1 in Europe webinář, na kterém vysvětlila výhody standardu GS1 Digital Link v dané oblasti. S použitím tohoto řešení je možné využít stávající kód nesoucí prostou identifikaci výrobku pro zprostředkování doplňkové informace o produktu bez nutnosti přidávat další datový nosič na etiketu. Webináře se zúčastnilo 268 delegátů převážně ze sektoru vinařství napříč evropskými státy. K nim se přidalo 67 zástupců různých profesních organizací a poskytovatelů technických a technologických služeb. Z řad členských organizací GS1 se připojilo necelých 240 účastníků.

Prezentace GS1 in Europe o využití standardu GS1 Digital Link ve vinařském odvětví je ke stažení ZDE.

Zdroj: GS1 Czech Republic

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.