Vláda schválila vyšší sazby mýtného od března 2024

15.02.2024 | Článek dne

Mýtné se od 1. března zvedne o cca 15%. Vláda záměr schválila i s chybou v kalkulaci ve výpočtu.

Chybu ve výpočtu udělali úředníci Ministerstva dopravy. Opravené sazby začnou platit od 25. března 2024, dle vyjádření resortu však změny budou pouze v haléřích. Dopravci varují, že vyšší mýtné jejich služby prodraží.

Vláda schválila nařízení vlády stanovující výši sazeb mýtného od 1. března 2024, kdy nabývá účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích.

Ta umožňuje zvýšit sazby mýta zavedením tzv. čtvrté složky mýta jako poplatku za znečištění produkcí CO2 u vozidel podléhajících zpoplatnění. Změna je zavedena v souvislosti s implementací evropské směrnice, jejímž cílem je podpořit další snižování emisí CO2.

Změna mýtných sazeb se dotkne všech kategorií vozidel. Kromě dosavadních tří složek mýtného: poplatku za užití pozemní komunikace, poplatku za hluk z provozu a poplatku za znečištění ovzduší (dle normy EURO) bude nově zavedena čtvrtá složka, poplatek za emise CO2. V souladu s evropskou legislativou bude zavedeno pět emisních tříd CO2. V emisní třídě CO2 1 jsou poplatky nejvyšší, naopak emisní třída CO2 5 je určena pro vozidla s bezemisním provozem.

Na základě připomínek Odboru kompatibility Úřadu vlády muselo Ministerstvo dopravy upravit výši externích nákladů složek mýta tak, aby byly plně v souladu s přílohami evropské směrnice. S ohledem na to, že dodavatel mýtného systému zahájil úpravy informačního systému již před zahájením mezirezortního připomínkového řízení, pracoval s původními hodnotami, které byly v připomínkovém řízení upraveny. Z toho důvodu obsahuje nařízení vlády dvě sazby mýtného s odlišnou účinností.

Původně kalkulované sazby budou platné od 1. do 24. března 2024, tedy do data povinné transpozice. Od 25. března 2024 budou platné nově upravené sazby, které jsou již plně v souladu s příslušnými přílohami evropské směrnice. Obě sazby jsou navrženy tak, aby celkový výběr mýta odpovídal původně plánovanému zvýšenému výběru, přechodné zavedení sazeb tedy nebude mít žádný vliv na celkový očekávaný výběr mýta.

Mýtný systém v ČR obsahuje 168 různých sazeb mýta (84 pro dálnice a 84 pro silnice I. třídy), změna, která proběhne v druhé půlce března se dotkne 86 sazeb, které přestavují přibližně 17 % dopravních výkonů. Sazby představující 83 % dopravních výkonů zůstanou beze změny. Změnami sazeb se rozumí v některých případech jejich zvýšení a v jiných snížení, a to v řádu haléřů.

Největší změna je u sazby pro vozidla nad 12 tun s 5 a více nápravami a EURO 0-IV, kde dojde od 25. března ke snížení sazby o 40 haléřů na kilometr. U většiny měněných sazeb se pohybujeme v rozmezí mezi 10 a 20 haléři na kilometr. Nejrozšířenějších vozidel, tedy nákladních vozidel nad 12 tun se 4 nebo 5 a více nápravami a emisní třídou EURO VI a třídou CO2 č. 1, se tato změna nedotkne. Samotný přechod mezi sazbami platnými od 1. března do 24. března na sazby platné od 25. března proběhne automaticky, tedy pro dopravce tyto dvojí sazby nebudou znamenat žádný dodatečný administrativní nárok.

Úpravy cen mýtného lze ukázat na příkladu přejezdu kamionu ze Slovenska do Německa skrze dálnici D2 z hraničního přechodu Lanžhot, přes brněnskou D1, část pražského okruhu a dálnici D5 až k Rozvadovu. Zatímco dnes by kamion nad 12 tun s pěti a více nápravami v emisní třídě EURO VI zaplatil za průjezd 2 173 Kč, od března to bude o 277 Kč více. V případě méně náprav a nižší emisní třídy se pak cena na zvolené 430 km trase zvyšuje v rozmezí od necelých 200 až něco málo přes 300 Kč. V přepočtu na kilometr tak dojde ke zvýšení mýtného u nejrozšířenějších nákladních vozidel o zhruba jednu korunu.

Trasa: Lanžhot D2-Rozvadov D5 (430 km)Dnes1.-24.3od 25.3.
nad 12 tun 5 a více náprav EURO VI CO2 č.12 137 Kč2 414 Kč2 414 Kč
nad 12 tun 4 nápravy EURO V1 891 Kč2 124 Kč2 195 Kč
nad 12 tun 3 nápravy EURO 0-IV1 759 Kč1 933 Kč1 898 Kč

Více informací pro dopravce o zavedení čtvrté složky mýtného poplatku najdete na https://www.mytocz.eu/co2.

Zdroj: redakce, Ministerstvo dopravy

DB Schenker spouští novou službu osobní přepravy prostřednictvím palubních kurýrů

DB Schenker představil nový standardizovaný produkt pro rostoucí segment trhu. Zákazníci si nyní mohou objednat palubní kurýrní službu (on-board courier – OBC), jako standardizovaný produkt. Kurýr doprovází zásilku po celou její cestu. Řešení je určeno zákazníkům, kteří potřebují rychle přepravit malé nebo cenné zásilky. Společnost DB Schenker tak rozšiřuje své portfolio prémiových doručovacích služeb.

Experti probírali vyhlídky českého autoprůmyslu a konkurenceschopnost tuzemské ekonomiky v EU a ve světě

Konkurenceschopnost Evropské unie a budoucnost automobilového průmyslu byly tématem další z veřejných besed, které se konaly v PressCentru ČTK jako součást společného projektu ČTK Connect a Evropského parlamentu s názvem „Volby pro budoucnost EU.“ Akce v sobě soustředila hned dvě témata z nedávné Konference o budoucnosti Evropy, která ČTK Connect v těchto diskusích sleduje: byly to okruhy Silnější ekonomika a Životní prostředí.

GXO obnovuje smlouvu se společností Mars

GXO Logistics, Inc. oznámil, že obnovil smlouvu s významným francouzským výrobcem baleného spotřebního zboží Mars, partnerství, které započalo před 15 lety. Společnost GXO řídí skladování, distribuci, vracení zboží a služby s přidanou hodnotou pro řadu značek společnosti Mars v segmentech Snacking a Food & Nutrition.