Když méně znamená víc …

29.02.2024 | Pod lupou

Kolona traktorů na pražské magistrále. Blokují průjezd hlavním městem po jedné z mála kapacitních komunikací nejen místním, ale i těm co městem jen projíždějí, a taky sanitkám, hasičům, posádkám vyjíždějícím k haváriím vody, plynu nebo třeba kanalizace … To fakt není to, co chcete ve chvatu všedního dne zažít. Blokáda pražské dopravy stovkami traktorů minulý týden vyvolala dost vášnivou diskuzi nejen ohledně jejího faktického dopadu na průjezdnost městem, ale především ve vazbě na její samotnou podstatu.

Více sympatií si podle všeho získaly na tuto pražskou eskapádu v rychlém sledu navazující protesty zemědělců napříč celou Evropou, které blokovaly jak provoz v jednotlivých evropských metropolích, tak i vybrané hraniční přechody. Nám nepřísluší hodnotit politický kontext ani oprávněnost těchto protestů, jen těžko se ale vyhneme paralele, kterou představují výhrady zdaleka ne jen českých a slovenských dopravců vůči evropské regulaci podnikání v nákladní dopravě. Ta jako by neměřila všem, kdo v tomto oboru podnikají, stejným metrem. K nejistotě, kterou představuje nejasná perspektiva flotil s klasickými pohony dost možná ještě před koncem jejich skutečné životnosti, přibylo sice dočasné, ale o to více živelné a regulací jen minimálně zatížené působení východních dopravců na evropském trhu. Přitom označení slovem východní není zcela výstižné, protože řadu z nich dnes více či méně viditelně ovládají jejich noví vlastníci sídlící nejčastěji v zemích západní Evropy. Pro ty jsou mimounijní registrační značky přímou a vcelku jednoduchou cestou ze sevření evropské regulace silniční nákladní dopravy a v důsledku pak k legálnímu dosahování o poznání lepších ekonomických výsledků.

Jakkoli spolu zemědělství a silniční doprava zdánlivě souvisejí jen velmi vzdáleně, v obou těchto strategických oborech velmi podobně platí to, že méně, ve smyslu regulace, znamená více …

Miroslav Rumler

Aby nejen léto bylo úplně normální …

V posledních letech jsme si pomalu zvykli pracovat s tím, že věci nejsou jak bývaly a svět kolem nás se vyvíjí jinak, než jak se vyvíjel dřív. Dost možná to tak opravdu je. Počasí se opravdu zdá být stále extrémnější, politici neomalenější, sociální sítě vlivnější, války nesmyslnější a měny volatilnější, nebo chcete-li méně stabilní. Možná jde ale tak trochu o nastavení optiky, kterou se na dění kolem sebe dnes díváme.

LC 500: Králem bez nástupce …

Je to taková radost, nebo jistý druh splnění dětského snu. Mám na mysli ráno, kdy se vzbudíte s tím, že je to už jen pouhých sto kilometrů, tedy maximálně půldruhé hodinky, co vás dělí od příjezdu na mostecký autodrom, kde na vás čeká na dvacet vycíděných a hlavně natankovaných vozů plných energie, čekajících na to vaše nedočkavé sešlápnutí plynového pedálu.

Slunce, auta a pár smyků …

Jak jinak než parafrází na dnes již klasické filmové dílo uvést informaci o tom, že jen před několika málo dny úspěšně proběhl na všech výcvikových plochách moderního polygonu v Hradci Králové letošní ročník oblíbené networkingové akce s názvem Reliant Drive4LIFE. Ten byl, podobně jako všechny ročníky předcházející, určen pro vrcholové manažery významných domácích i zahraničních společností v roli spolupořádajících partnerů a jejich VIP hosty.