Když méně znamená víc …

29.02.2024 | Pod lupou

Kolona traktorů na pražské magistrále. Blokují průjezd hlavním městem po jedné z mála kapacitních komunikací nejen místním, ale i těm co městem jen projíždějí, a taky sanitkám, hasičům, posádkám vyjíždějícím k haváriím vody, plynu nebo třeba kanalizace … To fakt není to, co chcete ve chvatu všedního dne zažít. Blokáda pražské dopravy stovkami traktorů minulý týden vyvolala dost vášnivou diskuzi nejen ohledně jejího faktického dopadu na průjezdnost městem, ale především ve vazbě na její samotnou podstatu.

Více sympatií si podle všeho získaly na tuto pražskou eskapádu v rychlém sledu navazující protesty zemědělců napříč celou Evropou, které blokovaly jak provoz v jednotlivých evropských metropolích, tak i vybrané hraniční přechody. Nám nepřísluší hodnotit politický kontext ani oprávněnost těchto protestů, jen těžko se ale vyhneme paralele, kterou představují výhrady zdaleka ne jen českých a slovenských dopravců vůči evropské regulaci podnikání v nákladní dopravě. Ta jako by neměřila všem, kdo v tomto oboru podnikají, stejným metrem. K nejistotě, kterou představuje nejasná perspektiva flotil s klasickými pohony dost možná ještě před koncem jejich skutečné životnosti, přibylo sice dočasné, ale o to více živelné a regulací jen minimálně zatížené působení východních dopravců na evropském trhu. Přitom označení slovem východní není zcela výstižné, protože řadu z nich dnes více či méně viditelně ovládají jejich noví vlastníci sídlící nejčastěji v zemích západní Evropy. Pro ty jsou mimounijní registrační značky přímou a vcelku jednoduchou cestou ze sevření evropské regulace silniční nákladní dopravy a v důsledku pak k legálnímu dosahování o poznání lepších ekonomických výsledků.

Jakkoli spolu zemědělství a silniční doprava zdánlivě souvisejí jen velmi vzdáleně, v obou těchto strategických oborech velmi podobně platí to, že méně, ve smyslu regulace, znamená více …

Miroslav Rumler

Vivat communi sensu …

Zatímco nečekané zvraty a vývoj popírající očekávání zasvěcených jsou zejména pro závěr extraligy hokeje čímsi jako vyhledávaným kořením, proměny počasí na počátku jara jako by i letos všechny spíš zaskočily. Proměny teplot o desítky stupňů během několika málo hodin, předčasně kvetoucí ovocné sady pod nadílkou sněhu, nebo silničáři se zimní technikou již bezpečně uloženou …  

Síla spojení …

Jakkoliv v současném vývoji celé společnosti a s ní samozřejmě i v logistice hrají stále významnější úlohu moderní technologie, pomyslné otěže těchto technologií, firemních strategií, obchodních politik i zásad vedení a rozvoje vlastních týmů ve svých rukou stále drží lidé. A přestože svět se stává právě díky moderním technologiím den ode dne propojenějším a menším, nabízí nepřeberné množství informací a umožňuje v reálném čase nahlédnout téměř kamkoliv, osobní kontakt mezi lidmi je i nadále, dnes snad ještě víc než kdykoliv předtím, nenahraditelný.

Zatmění jako inspirace …

Je to jen pár dnů, co bylo nad Severní Amerikou pozorovatelné úplné zatmění Slunce. Zatmění se opakují pravidelně, často ale na odlehlých místech. K úplnému zatmění Slunce dochází na Zemi sice přibližně každých osmnáct měsíců, ale protože většinu Země tvoří oceány, možnost tento jev sledovat a mít při tom pevnou půdu pod nohama je poměrně ojedinělá.