Když slunce svítí o něco dýl …

22.06.2023 | Pod lupou

Asi ne náhodou to byl právě včerejší den, jenž je tím v roce nejdelším, zvolen pro uspořádání oficiální oslavy jinak listopadových narozenin britského panovníka.

Vlastně proč ne, řekne si snad každý, kdo své vlastní narozeniny slaví v listopadu a jen stěží tak může plánovat zahradní slavnost. My jsme měli tu vzácnou příležitost se oslavy, kterou spolu s britským velvyslancem na britské ambasádě v Praze slavnostně zahájil prezident České republiky, s několika významnými představiteli české logistické scény zúčastnit.

Velkolepá garden party v zahradě v těsném sousedství Pražského hradu s účastí několika stovek oficiálních hostů pro nás byla jistě nejen událostí tohoto týdne, ale i příležitostí sejít se společně při sklence vína, setkat se s výjimečnými hosty a navázat nové osobní i obchodní kontakty.

Zleva: Petra Prokop Müller, Martin Piškanin, Hana Rumlerová, Miroslav Rumler, Veronika Čejková, Jindřich Čejka

A protože rok, kdy své pětasedmdesáté narozeniny slaví britský král, je současně rokem třicátých narozenin společnosti Reliant, pomyslné pokračování včerejší garden party si už všichni pohromadě užijeme 13. září v pražském Břevnovském klášteře na letošním sedmnáctém ročníku mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN International.

Tak králi Karlovi III. i Reliantu na zdraví a brzy na viděnou!

Miroslav Rumler

Síla spojení …

Jakkoliv v současném vývoji celé společnosti a s ní samozřejmě i v logistice hrají stále významnější úlohu moderní technologie, pomyslné otěže těchto technologií, firemních strategií, obchodních politik i zásad vedení a rozvoje vlastních týmů ve svých rukou stále drží lidé. A přestože svět se stává právě díky moderním technologiím den ode dne propojenějším a menším, nabízí nepřeberné množství informací a umožňuje v reálném čase nahlédnout téměř kamkoliv, osobní kontakt mezi lidmi je i nadále, dnes snad ještě víc než kdykoliv předtím, nenahraditelný.

Zatmění jako inspirace …

Je to jen pár dnů, co bylo nad Severní Amerikou pozorovatelné úplné zatmění Slunce. Zatmění se opakují pravidelně, často ale na odlehlých místech. K úplnému zatmění Slunce dochází na Zemi sice přibližně každých osmnáct měsíců, ale protože většinu Země tvoří oceány, možnost tento jev sledovat a mít při tom pevnou půdu pod nohama je poměrně ojedinělá.

Odvaha rozhodnout …

Máme za sebou Velikonoce, symbol nastupujícího jara. Letos navíc tyto svátky kromě skoro letního počasí přinesly i změnu času. Změnu z toho přírodního, symetrického ke Slunci, kdy je v poledne Slunce nad jihem, na čas letní, pro jehož zavedení kdysi existovaly racionální důvody. Ty však podle všeho už reálně pominuly.