Když slunce svítí o něco dýl …

22.06.2023 | Pod lupou

Asi ne náhodou to byl právě včerejší den, jenž je tím v roce nejdelším, zvolen pro uspořádání oficiální oslavy jinak listopadových narozenin britského panovníka.

Vlastně proč ne, řekne si snad každý, kdo své vlastní narozeniny slaví v listopadu a jen stěží tak může plánovat zahradní slavnost. My jsme měli tu vzácnou příležitost se oslavy, kterou spolu s britským velvyslancem na britské ambasádě v Praze slavnostně zahájil prezident České republiky, s několika významnými představiteli české logistické scény zúčastnit.

Velkolepá garden party v zahradě v těsném sousedství Pražského hradu s účastí několika stovek oficiálních hostů pro nás byla jistě nejen událostí tohoto týdne, ale i příležitostí sejít se společně při sklence vína, setkat se s výjimečnými hosty a navázat nové osobní i obchodní kontakty.

Zleva: Petra Prokop Müller, Martin Piškanin, Hana Rumlerová, Miroslav Rumler, Veronika Čejková, Jindřich Čejka

A protože rok, kdy své pětasedmdesáté narozeniny slaví britský král, je současně rokem třicátých narozenin společnosti Reliant, pomyslné pokračování včerejší garden party si už všichni pohromadě užijeme 13. září v pražském Břevnovském klášteře na letošním sedmnáctém ročníku mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN International.

Tak králi Karlovi III. i Reliantu na zdraví a brzy na viděnou!

Miroslav Rumler

Bedna z plechu …

Chceme-li se po představení čárových kódů a dřevěné přepravní palety v roli klíčových technologických milníků ve vývoji logistiky dvacátého století s přesahem do dnešních dnů zaměřit na další podobně významné objevy, nelze jedním dechem nepředstavit i standardizovaný námořní kontejner.

Dřevěná klasika na devíti špalcích

Minule jsme v rámci jakési minisérie věnované klíčovým výdobytkům logistiky dvacátého století představili historii technologie čárových kódů. Netřeba zdůrazňovat, jak těžké je vybrat právě ty objevy, které nejenže dramaticky ovlivnily schopnost logistiky reagovat na rostoucí nároky a potřeby rychle se rozvíjející společnosti, ale současně takové, jež bez větších změn přežily až dodnes. Mezi těmi, které v tomto výčtu rozhodně chybět nesmí, jsou i přepravní palety.

Čáry v písku jako pevný základ

Všechno souvisí se vším, a tak i úvaha o tom, co přinesl tento týden do jisté míry souvisí s událostmi týdne uplynulého. Tomu ve vazbě na nedávnou technologickou konferenci GS1 dominovala velmi zdařilá oslava v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou, tedy jakási afterparty u příležitosti čtyřicátého výročí oficiální přítomnosti standardů GS1, resp. čárového kódu na trhu v České republice a současně třicátého výročí působení na Slovensku.