Svět jako puzzle …

20.09.2023 | Pod lupou

Jdi pořád dopředu, a hlavně nesmíš zastavit, ani kdybys měl duši vypustit. Nesmíš ani o krok uhnout, i kdyby se cokoliv dělo. A za žádnou cenu se nesmíš ohlédnout! Tak zní instrukce princi Velenovi na cestě k Mrakomorovu hradu, ze kterého je v kultovní pohádce Princ a Večernice připraven vysvobodit milovanou Večernici.

Pro nás, kdo jsme minulý týden byli součástí dalšího velmi úspěšného ročníku mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN International v pražském Břevnovském klášteře, je naopak ohlédnutí za touto vskutku výjimečnou odbornou i společenskou událostí nejen příjemnou vzpomínkou, ale do jisté míry i povinností.

V rámci programu konference totiž nejen v Břevnově, ale i druhý den ve školícím středisku VOLVO Trucks, probíhala celá řada diskuzí ke klíčovým tématům, jež stojí za nejvýznamnější proměnou celého dodavatelského řetězce posledních pěti dekád. Každé z nich by nepochybně vydalo na samostatnou konferenci plnou zajímavých informací a konkrétních zkušeností.

Více než o proniknutí k samotné podstatě jednotlivých témat však na SpeedCHAINu tradičně šlo o sestavení komplexního obrazu jejich vzájemného propojení, jež v důsledku tvoří jednoznačně nejvýraznější megatrend současnosti – hledání konceptu udržitelného podnikání.

Na ověření toho, zda jsme se v jednotlivých oborech lidské činnosti vydali správným směrem, si budeme muset asi ještě počkat. Důležité ale je, abychom o celé věci měli možnost otevřeně diskutovat, vyměňovat si své názory a zkušenosti a společně hledat cesty k tomu, jak dosáhnout cíle, a nejen splnit úkol. A v tom představuje platforma konference SpeedCHAIN unikátní propojení odborné diskuze a společenského setkání odborníků napříč celým dodavatelským řetězcem.

I letos mi bylo ctí se potkat s vámi všemi, kdo máte zájem o společnou věc a jste ochotni přispět svým dílem k hledání cesty k udržení konkurenceschopnosti našich firem a bezpečnému fungování celé naší společnosti. Těším se na další setkání s vámi, postupně nad jednotlivými tématy jako dílky pomyslného puzzle měnícího se dodavatelského řetězce … Tak zase brzy na viděnou!

Miroslav Rumler

Bedna z plechu …

Chceme-li se po představení čárových kódů a dřevěné přepravní palety v roli klíčových technologických milníků ve vývoji logistiky dvacátého století s přesahem do dnešních dnů zaměřit na další podobně významné objevy, nelze jedním dechem nepředstavit i standardizovaný námořní kontejner.

John Muldoon: Když se řekne Volvo Trucks…

Společnosti v logistice vnímají globální trendy jako orientaci na udržitelnost, hledání alternativních paliv a energií, kroky k autonomnímu řízení atd. Jejich vrcholoví manažeři však zůstávají velmi opatrní, když hrozí, že by nové technologie mohly narušit jejich dlouhodobou oddanost bezpečnosti jejich zaměstnanců, pohodlí pro řidiče a dalších osob, a samozřejmě když to dramaticky ohrožuje jejich finanční algoritmy.

Dřevěná klasika na devíti špalcích

Minule jsme v rámci jakési minisérie věnované klíčovým výdobytkům logistiky dvacátého století představili historii technologie čárových kódů. Netřeba zdůrazňovat, jak těžké je vybrat právě ty objevy, které nejenže dramaticky ovlivnily schopnost logistiky reagovat na rostoucí nároky a potřeby rychle se rozvíjející společnosti, ale současně takové, jež bez větších změn přežily až dodnes. Mezi těmi, které v tomto výčtu rozhodně chybět nesmí, jsou i přepravní palety.