Svět spíš svými smysly měř …

10.08.2023 | Pod lupou

Silné téma uprostřed příslovečné okurkové sezóny aby jeden pohledal. To bohužel platí i v logistice, kde tradiční sezónnost postupně vymizela.

Aktualitou, která ale za zmínku stojí, protože přeci jen s logistikou tak trochu souvisí, je navýšení rychlostního limitu na části našich dálnic. To po červnovém souhlasu Poslanecké sněmovny v uplynulých dnech posvětil i Senát.

Jde o změnu, jež z logiky věci povede ke snížení bezpečnosti silničního provozu. Současně ale přinese i exaktně měřitelný nárůst škodlivých emisí. Přitom paradoxně přichází v době, kdy jednotky mikrogramů všemožných škodlivin horečnatě srážíme stále tvrdšími emisními normami ženoucími ceny nových vozidel do astronomických výšin. Pohonné hmoty vylepšujeme neúčinnými biosložkami a ve městech poslušně dopřáváme sluchu aktivistům za takové snížení rychlosti, u které nás při průjezdu po páteřních komunikacích budou předhánět i předškolní děti na svých plastových odrážedlech.

To celé je o to bizarnější, že do novely zákona se naopak nedostalo jinde běžné stanovení bezpečného odstupu mezi vozidly, nikdo se ani nepokusil regulovat zcela chaotický provoz elektro koloběžek, jež stále ve větší míře zaplavují centra měst a mnohdy tam komplikují nejen provoz vozidel, ale i pohyb chodců.

Jako by respektování názoru odborníků, statistik dopravních nehod a jejich příčin i prosté životní zkušenosti nebylo dost korektní. Jako by potřeba dotknout se horké plotny, aby pochopili, už nebylo výsadou jen malých dětí …

Miroslav Rumler

Bedna z plechu …

Chceme-li se po představení čárových kódů a dřevěné přepravní palety v roli klíčových technologických milníků ve vývoji logistiky dvacátého století s přesahem do dnešních dnů zaměřit na další podobně významné objevy, nelze jedním dechem nepředstavit i standardizovaný námořní kontejner.

Dřevěná klasika na devíti špalcích

Minule jsme v rámci jakési minisérie věnované klíčovým výdobytkům logistiky dvacátého století představili historii technologie čárových kódů. Netřeba zdůrazňovat, jak těžké je vybrat právě ty objevy, které nejenže dramaticky ovlivnily schopnost logistiky reagovat na rostoucí nároky a potřeby rychle se rozvíjející společnosti, ale současně takové, jež bez větších změn přežily až dodnes. Mezi těmi, které v tomto výčtu rozhodně chybět nesmí, jsou i přepravní palety.

Čáry v písku jako pevný základ

Všechno souvisí se vším, a tak i úvaha o tom, co přinesl tento týden do jisté míry souvisí s událostmi týdne uplynulého. Tomu ve vazbě na nedávnou technologickou konferenci GS1 dominovala velmi zdařilá oslava v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou, tedy jakási afterparty u příležitosti čtyřicátého výročí oficiální přítomnosti standardů GS1, resp. čárového kódu na trhu v České republice a současně třicátého výročí působení na Slovensku.