Světlo v tunelu

14.03.2024 | Pod lupou

Nestranný pozorovatel by snad mohl namítnout, že když jsme se na tomto místě problematice ESG věnovali před týdnem, není důvod se k tomuto tématu dnes znovu vracet. Mně to ale ve světle včerejšího ESG Fóra společnosti Reliant věnovaného strategii udržitelnosti v dopravních a skladových procesech nedá a pokusím se vám nabídnout pohled optikou zkušených logistických praktiků, kteří v této souvislosti včera jako speakeři a účastníci panelových diskuzí v pražském hotelu Panorama vystoupili.

Jako nečekané proražení štoly propojující kalnou lagunu zelené ideologie s proudem bystřiny logistické reality reflektující každodenní potřeby nejrůznějších zákazníků zapůsobila minulý týden zpráva o tom, že Evropský parlament přijal na návrh Komise usnesení, že elektromobil není automaticky klimaticky neutrální vůz. To ve zkratce znamená, že skutečné emise bude u všech vozidel bez ohledu na použitý pohon třeba shodně sledovat v průběhu celého jejich životního cyklu a ne pouze „u výfuku“. Tento fakt, jakkoli nezbytně nemění kurz vývoje světové ekonomiky hned o sto osmdesát stupňů, dává znovu naději těm, kdo věří v nutnost ponechat otevřených co možná nejvíc cest k udržitelnému podnikání a zodpovědně testovat, pro jaký účel jsou jednotlivé technologie vhodné a pro jaký by byly případně krokem nesprávným směrem.

Právě potřeba ponechat více času na přechod k alternativním palivům pro komerční flotily a zdrojům energie pro komerční nemovitosti dominovala jako nosné téma v průběhu celé konference. Nastolená témata nepřinesla překvapivě žádné viditelné rozpory mezi účastníky. Shoda naopak panovala na tom, že klíčovým faktorem dalšího vývoje je jednak ochota všech zainteresovaných stran právě do nových technologií nasměrovat nezbytné investice, ale především zajištění dostatečného množství obnovitelné energie. To znamená, že v nejbližší době bude nezbytné v první řadě vyřešit klíčové otázky spojené s podobou udržitelné energetiky budoucnosti, jež následně umožní zodpovědnou a hlavně perspektivní volbu technologií pro jednotlivé segmenty logistiky napříč celým dodavatelským řetězcem. A to skutečně dává naději, že by proud čiré vody každodenní praxe mohl vrátit život do tůně děním posledních let tak nějak odříznuté od zbytku světa …

Miroslav Rumler

Síla spojení …

Jakkoliv v současném vývoji celé společnosti a s ní samozřejmě i v logistice hrají stále významnější úlohu moderní technologie, pomyslné otěže těchto technologií, firemních strategií, obchodních politik i zásad vedení a rozvoje vlastních týmů ve svých rukou stále drží lidé. A přestože svět se stává právě díky moderním technologiím den ode dne propojenějším a menším, nabízí nepřeberné množství informací a umožňuje v reálném čase nahlédnout téměř kamkoliv, osobní kontakt mezi lidmi je i nadále, dnes snad ještě víc než kdykoliv předtím, nenahraditelný.

Zatmění jako inspirace …

Je to jen pár dnů, co bylo nad Severní Amerikou pozorovatelné úplné zatmění Slunce. Zatmění se opakují pravidelně, často ale na odlehlých místech. K úplnému zatmění Slunce dochází na Zemi sice přibližně každých osmnáct měsíců, ale protože většinu Země tvoří oceány, možnost tento jev sledovat a mít při tom pevnou půdu pod nohama je poměrně ojedinělá.

Odvaha rozhodnout …

Máme za sebou Velikonoce, symbol nastupujícího jara. Letos navíc tyto svátky kromě skoro letního počasí přinesly i změnu času. Změnu z toho přírodního, symetrického ke Slunci, kdy je v poledne Slunce nad jihem, na čas letní, pro jehož zavedení kdysi existovaly racionální důvody. Ty však podle všeho už reálně pominuly.