Tma snad jen pod svícnem …

22.02.2024 | Pod lupou

Jako denní cyklus, den a noc, se nám může zdát situace kolem evropského automobilového průmyslu, který je pomyslným srdcem nejen ekonomiky naší, ale především té německé, která tak zásadně ovlivňuje fungování celé naší společnosti. Většina z nás má stále v paměti mnohaletou honbu tohoto odvětví za minimalizací výrobních nákladů mnohdy až na úkor bezpečnosti dodavatelského řetězce, k dokonalosti dovedené metody JIT a JIS, paniku z vícenákladů způsobených byť jen několikaminutovým zastavením výrobních linek, posedlost certifikací kvality …

Dnes jsou podle dostupných informací mnohadenní, ale i týdenní odstávky výroby z nejrůznějších důvodů skoro standardem, nové vozy trpí celou řadou kvalitativních neduhů, které se jejich majitelům často celé měsíce nedaří odstranit, přitom patrný je především tlak společnosti na to, aby výrobci deklarovali svou oddanost plné elektromobilitě v podobě takzvaných BEV – Battery Electric Vehicles, tedy té nejvyšší formě elektrifikace automobilu.

Většina z nás prožívá období větších či menších rozpaků nad tím, že by před evropským automotivem nebyla lepší budoucnost, než přinejmenším rozporuplná soutěž s automobilkami etablovanými v krajích našemu trhu velmi vzdálených, navíc s historií píšící se v lepším případě jen nízké desítky let, pro něž jsou pojmy jako tradice, kvalita, řemeslné zpracování, vztah k zaměstnancům, dodavatelům ale i životnímu prostředí mnohdy velmi abstraktní. Naši rozpolcenost dále prohlubuje stále jasnější obraz toho, že všechny klíčové zdroje pro výrobu zejména čistě elektrických vozidel již řadu let drží pevně ve svých rukách východní imperiální mocnost, které tak její vlastní výrobky vycházejí ve srovnání s těmi našimi až zázračně levně. I proto jimi s nebývalou rychlostí postupně zaplavuje celý západní svět, jenž je nepochybně klamán nejspíš právě proto, že z nějakého důvodu klamán být chce. Vše nasvědčuje tomu, že v prostředí, jež si v posledních několika letech západní civilizace nastavila, žádnou jinou perspektivu čekat ani nelze.

O to víc možná zdánlivě stojaté vody směřování evropského automotive čeří informace o tom, že právě ta největší automobilová mocnost Evropy, tentokrát ale bez velké okázalosti, začíná masívně ivestovat do výroby a distribuce vodíku, v němž aktuálně spatřuje potenciál hodný pozornosti. Tím nejbližším cílem je u našich sousedů do roku 2026 zkombinovat vlastní výrobu vodíku, dovoz z Nizozemska, skladování, přepravu a odběr z rafinérského, ocelářského a chemického sektoru v regionálním měřítku mezi městy Lingen, Gelsenkirchen a Duisburg. Dalším krokem bude do roku 2028 propojit domácí výrobu a důležitá místa dovozu s hlavními centry spotřeby. K tomu Němci plánují potrubí ze Severního moře, které zajistí přímé spojení z Wilhelmshavenu a dovozního místa v Norsku do Porúří. Ve stejném roce se plánuje realizace propojení s Belgií. Do roku 2030 se síť má rozrůst na více než 2.000 kilometrů …

S jistým zpožděním, přesto však i u nás existuje národní vodíková strategie z pera ministerstva průmyslu a obchodu a podobně jako ta německá počítá s možností širšího využití vodíku mj. i v oblasti dopravy a logistiky. Je dobré vědět, že ač zatím stále tak trochu ve stínu svícnu BEV elektromobility, přesto se bez větší publicity pomalu ale jistě začíná rozhořívat plamínek jedné z možných technologií, v nichž momentálně Čína nedominuje. Mohlo by tak tentokrát jít o technologii perspektivnější právě pro evropské automobilky, které její potenciál doposud z nejasných důvodů opomíjely. Věřme tedy, že jde o první nesmělé krůčky k otevření více cest k cíli, který se tak možná stane pro nás pro všechny dosažitelnějším …

Miroslav Rumler

Vivat communi sensu …

Zatímco nečekané zvraty a vývoj popírající očekávání zasvěcených jsou zejména pro závěr extraligy hokeje čímsi jako vyhledávaným kořením, proměny počasí na počátku jara jako by i letos všechny spíš zaskočily. Proměny teplot o desítky stupňů během několika málo hodin, předčasně kvetoucí ovocné sady pod nadílkou sněhu, nebo silničáři se zimní technikou již bezpečně uloženou …  

Síla spojení …

Jakkoliv v současném vývoji celé společnosti a s ní samozřejmě i v logistice hrají stále významnější úlohu moderní technologie, pomyslné otěže těchto technologií, firemních strategií, obchodních politik i zásad vedení a rozvoje vlastních týmů ve svých rukou stále drží lidé. A přestože svět se stává právě díky moderním technologiím den ode dne propojenějším a menším, nabízí nepřeberné množství informací a umožňuje v reálném čase nahlédnout téměř kamkoliv, osobní kontakt mezi lidmi je i nadále, dnes snad ještě víc než kdykoliv předtím, nenahraditelný.

Zatmění jako inspirace …

Je to jen pár dnů, co bylo nad Severní Amerikou pozorovatelné úplné zatmění Slunce. Zatmění se opakují pravidelně, často ale na odlehlých místech. K úplnému zatmění Slunce dochází na Zemi sice přibližně každých osmnáct měsíců, ale protože většinu Země tvoří oceány, možnost tento jev sledovat a mít při tom pevnou půdu pod nohama je poměrně ojedinělá.