Změna jako … Výzva!

07.03.2024 | Pod lupou

Ať chceme nebo ne, letošní rok bude u nás i v celé evropské ekonomice něčím jako prvním kolem v ringu pečlivě obehnaném provazy tvořenými prozatím sice mladými, už však dost odolnými vlákny metodiky ESG. Nejde tak o paralelu s generacemi prověřenými a letitým užíváním silně prověšenými lany konopnými. Jsou to - jazykem moderní doby - spíše digitální dvojčata provazů složených z ocelového lana, jehož měkké pogumování a pestré obšití může v neznalých vzbudit pozitivní emoce. Takto konstruované provazy ale snesou maximální napnutí a o prověšení ani při největším zatížení nemůže být řeč. Dělají z ringu exaktně vymezené kolbiště, v němž můžete buď vyhrát, nebo prohrát. Uhnout už není kam.

Samozřejmě, že všichni chceme být těmi, kdo v takto nastavených podmínkách obstojí a vyhrají. Každý z nás si chce svou dosavadní pozici na trhu udržet a mnozí navíc věří, že si ji v nových podmínkách ještě o kousek vylepší. Všichni ovšem tušíme, že štěstí přeje připraveným. Co přesně ale obnáší to být připraven? Jak reálně – při respektování běžných finančních, personálních a technologických limitů – je učinit dopravní a skladové procesy udržitelnými? Jak zajistit, aby kroky, které podnikneme, nebyly jen drahým plácnutím do vody, jež naši zákazníci, naše banky a naši zaměstnaci nakonec ani neocení …?

Jak otázek spojených s ostrým vstupem do reality ESG nefinančního reportingu přibývá, roste potřeba odborné diskuze nejen samotných logistických profesionálů, ale i jejich dodavatelů, zákazníků, obchodních, finančních a technologických partnerů a celé řady dalších zainteresovaných stran. Příležitost k široké diskuzi nad tématy spojenými s ESG v logistice jako první a dost možná největší v letošním roce nabízí březnová konference na platformě ESG Fóra společnosti Reliant s podtitulem Za svět udržitelnější: Podnikání na rozcestí https://www.reliant.eu/technologicka/. Ta všem účastníkům nabídne ve dvou tematických blocích celou řadu odborných přednášek předních odborníků na jednotlivá témata a dvě rozsáhlé panelové diskuze. Dopolední blok akcentuje problematiku alternativních paliv a pohonů pro nízkoemisní komerční flotily a druhý, odpolední blok, principy výstavby, provozu a revitalizace průmyslových a logistických nemovitostí včetně konceptů energetického managementu. V rámci konference vystoupí špičkoví odborníci z prostředí infrasatruktury tradičních i alternativních paliv, dodavatelé pokročilých technologií, zástupci dopravních a logistických společnotí, developerů i finančního sektoru. V roli keynote speakera letošního jarního ESG Fóra vystoupí Jan Brázda, partner a Sustainability Leader společnosti PwC Česká republika.

Nových informací, zajímavých zkušeností i aktuálních témat k odborné diskuzi bude rozhodně bezpočet. Tak přijďte, ať jste u toho …!

Miroslav Rumler

Vivat communi sensu …

Zatímco nečekané zvraty a vývoj popírající očekávání zasvěcených jsou zejména pro závěr extraligy hokeje čímsi jako vyhledávaným kořením, proměny počasí na počátku jara jako by i letos všechny spíš zaskočily. Proměny teplot o desítky stupňů během několika málo hodin, předčasně kvetoucí ovocné sady pod nadílkou sněhu, nebo silničáři se zimní technikou již bezpečně uloženou …  

Síla spojení …

Jakkoliv v současném vývoji celé společnosti a s ní samozřejmě i v logistice hrají stále významnější úlohu moderní technologie, pomyslné otěže těchto technologií, firemních strategií, obchodních politik i zásad vedení a rozvoje vlastních týmů ve svých rukou stále drží lidé. A přestože svět se stává právě díky moderním technologiím den ode dne propojenějším a menším, nabízí nepřeberné množství informací a umožňuje v reálném čase nahlédnout téměř kamkoliv, osobní kontakt mezi lidmi je i nadále, dnes snad ještě víc než kdykoliv předtím, nenahraditelný.

Zatmění jako inspirace …

Je to jen pár dnů, co bylo nad Severní Amerikou pozorovatelné úplné zatmění Slunce. Zatmění se opakují pravidelně, často ale na odlehlých místech. K úplnému zatmění Slunce dochází na Zemi sice přibližně každých osmnáct měsíců, ale protože většinu Země tvoří oceány, možnost tento jev sledovat a mít při tom pevnou půdu pod nohama je poměrně ojedinělá.