Elektromobilita jako jedna z možných cest

02.03.2023 | Rozhovor s osobností

Právě den poté, co EK předložila plán na stanovení ambicióznějších cílů snížení emisí CO2 pro těžká vozidla, konalo se v Senci slavnostní předání nákladního vozidla Volvo FL Electric o celkové hmotnosti 16 tun a s užitečným zatížením 8 tun společnosti DB Schenker Slovakia. Jde o techniku určenou pro city logistiku s denním nájezdem do 150–200 km. My jsme byli takříkajíc „při tom“ a tak jsme měli příležitost o perspektivách plně elektrické techniky v logistice i o environmentálních cílech předního globálního poskytovatele logistických služeb hovořit jak se zástupci společnosti Volvo Truck, tak i DB Schenker.

„Společnost DB Schenker poskytuje služby svým zákazníkům již 150 let. Vždy jsme sledovali nejmodernější trendy, vyvíjeli nové progresivní metody a využívali pokročilé technologie,“ říká Dietmar Schmickl, jednatel společnosti Schenker s.r.o. SK.

Podle jeho slov chce DB Schenker jít příkladem ostatním hráčům na trhu v segmentu logistiky poslední míle. Zdaleka se neomezuje pouze na jednu z dostupných nízkoemisních technologií, ale právě v segmentu městské logistiky a dodávek na poslední míli bude elektřina hrát klíčovou roli.

„Rychlost rozvoje infrastruktury bude klíčová pro budoucí směřování naší environmentální strategie, a to nejen na Slovensku. To je faktor, který rozhodne o tom, v kolika dalších městech budeme moci uplatnit naše první zkušenosti s provozem tohoto plně elektrického vozidla, pro které jsme vytvořili odpovídající zázemí na bratislavském terminálu v Kopčianske,“ dodává Tomáš Vaculčiak, vedoucí pozemní dopravy na Slovensku a prokurista společnosti DB Schenker s.r.o. SK.

Jako perspektivní se tak jeví zejména kombinace více technologií, která nabídne techniku poháněnou čistě elektricky, techniku s pohonem prostřednictvím vodíkového článku a třeba tu, jež využívá široké spektrum tzv. biopaliv či paliv syntetických. Vhodný mix všech dostupných technologií nabídne dokonalé využití potenciálu každého jednotlivého kusu používané techniky.

„Vedle našeho tradičně silného závazku k udržitelnosti podnikání v logistice chceme ukázat naše zaměření na strategický růst našeho podílu na trhu a okamžitou ziskovost. Souběžně s našimi projekty městské logistiky EV jsme také zahájili úspěšnou realizaci leteckých nákladních linek do Pekingu na biopaliva, která přináší velmi slibné výsledky,“ vysvětluje Dietmar Schmickl. K tomu dodává, že podobné naděje společnost DB Schenker ve vybraných segmentech vkládá i do vodíkové technologie, u které je však přes její technologickou připravenost velkým handicapem právě zcela chybějící infrastruktura.

To potvrzuje i Leonard Toček, výkonný ředitel společnosti Volvo Group Slovakia, s.r.o.: „Společnost Volvo vnímá aktuální potřebu svých zákazníků budovat strukturované vozové flotily umožňující na jedné straně plnit požadavky závazné legislativy národní i evropské, na druhé straně však současně dosahovat potřebné efektivity, flexibility služeb svým zákazníkům a nacházet přijatelné modely amortizace moderní techniky“. Leonard Toček dál potvrzuje i strategické plány společnosti Volvo, která chce rozvíjet hned několik odlišných technologií pohonu tak, aby jejich výrobky a služby byly schopny vyhovět komplexním požadavkům všech jejich zákazníků.

Jako účinnou v boji za další snižování uhlíkové stopy v logistice vidí Dietmar Schmickl vedle přechodu na nové technologie i cestu vyšší míry kooperace mezi nejvýznamnějšími hráči na trhu. K možnosti uplatnění benefitů tzv. logistického poolingu nám řekl: „Dosažení lepších výsledků v oblasti efektivity, kilometrového nájezdu ke koncovým zákazníkům a celkového vytížení techniky bude v budoucnu ještě více záviset na užší spolupráci. Lepší budoucnost vyžaduje sdílení infrastruktury, technologií, systémů, informací a nakonec i zákaznického portfolia mezi hlavními logistickými poskytovateli. Všichni musíme konečně přijmout myšlenku společných DC´s, vozového parku a personálu, abychom dosáhli přijatelných výsledků. To platí především v segmentu městské logistiky, ale pozoruhodný přesah lze očekávat i v širších kontinentálních i globálních dodavatelských řetězcích. Spolupráce bude klíčovým faktorem pro dosažení lepších výsledků pro nás, naše klienty i životní prostředí.“

K tomu je jen málo co dodat. Jde totiž o jednoznačné potvrzení toho, že to jsou právě profesionálové v logistice a jejich partneři a dodavatelé, s kým je třeba změny v nastavení změn v celém dodavatelském řetězci velmi precizně konzultovat. Rozhodnutí, jež jsou nebo v budoucnu budou na nejvyšší úrovni přijímána bez opory v jejich praktických zkušenostech, představují obrovské riziko způsobení nenapravitelných škod ve fungování celé společnosti.

Miroslav Rumler

Vývoj dodavatelských řetězců v postpandemické éře

Koronavirová pandemie odstartovala zásadní změny v uvažování jednotlivých subjektů v rámci celého dodavatelského řetězce. Nový normál přinesl změny v dlouhodobě osvědčeném nastavení globálních systémů. Do popředí se tak jako fenomén dostávají témata jako nearshoring, udržitelnost, a na významu začaly nabývat i otázky bezpečnosti dodavatelských řetězců. Oslovili jsme proto v anketě několik firem, které jsou součástí dodavatelského řetězce.

„Vstup do logistiky považuji za svoji největší výzvu“

Tentokrát jsme si do rubriky Osobnosti pozvali ženu. A ne ženu ledajakou. Je jí Martina Šmídlová z firmy Šmídl Provozní Holding s.r.o., která již přes 20 let stojí ve vedení společnosti po boku svého otce. Společnost si zakládá na kontinuálním růstu, který patří mezi zásady společnosti.

Aby nejen léto bylo úplně normální …

V posledních letech jsme si pomalu zvykli pracovat s tím, že věci nejsou jak bývaly a svět kolem nás se vyvíjí jinak, než jak se vyvíjel dřív. Dost možná to tak opravdu je. Počasí se opravdu zdá být stále extrémnější, politici neomalenější, sociální sítě vlivnější, války nesmyslnější a měny volatilnější, nebo chcete-li méně stabilní. Možná jde ale tak trochu o nastavení optiky, kterou se na dění kolem sebe dnes díváme.