Elektromobilita jako jedna z možných cest

02.03.2023 | Rozhovor s osobností

Právě den poté, co EK předložila plán na stanovení ambicióznějších cílů snížení emisí CO2 pro těžká vozidla, konalo se v Senci slavnostní předání nákladního vozidla Volvo FL Electric o celkové hmotnosti 16 tun a s užitečným zatížením 8 tun společnosti DB Schenker Slovakia. Jde o techniku určenou pro city logistiku s denním nájezdem do 150–200 km. My jsme byli takříkajíc „při tom“ a tak jsme měli příležitost o perspektivách plně elektrické techniky v logistice i o environmentálních cílech předního globálního poskytovatele logistických služeb hovořit jak se zástupci společnosti Volvo Truck, tak i DB Schenker.

„Společnost DB Schenker poskytuje služby svým zákazníkům již 150 let. Vždy jsme sledovali nejmodernější trendy, vyvíjeli nové progresivní metody a využívali pokročilé technologie,“ říká Dietmar Schmickl, jednatel společnosti Schenker s.r.o. SK.

Podle jeho slov chce DB Schenker jít příkladem ostatním hráčům na trhu v segmentu logistiky poslední míle. Zdaleka se neomezuje pouze na jednu z dostupných nízkoemisních technologií, ale právě v segmentu městské logistiky a dodávek na poslední míli bude elektřina hrát klíčovou roli.

„Rychlost rozvoje infrastruktury bude klíčová pro budoucí směřování naší environmentální strategie, a to nejen na Slovensku. To je faktor, který rozhodne o tom, v kolika dalších městech budeme moci uplatnit naše první zkušenosti s provozem tohoto plně elektrického vozidla, pro které jsme vytvořili odpovídající zázemí na bratislavském terminálu v Kopčianske,“ dodává Tomáš Vaculčiak, vedoucí pozemní dopravy na Slovensku a prokurista společnosti DB Schenker s.r.o. SK.

Jako perspektivní se tak jeví zejména kombinace více technologií, která nabídne techniku poháněnou čistě elektricky, techniku s pohonem prostřednictvím vodíkového článku a třeba tu, jež využívá široké spektrum tzv. biopaliv či paliv syntetických. Vhodný mix všech dostupných technologií nabídne dokonalé využití potenciálu každého jednotlivého kusu používané techniky.

„Vedle našeho tradičně silného závazku k udržitelnosti podnikání v logistice chceme ukázat naše zaměření na strategický růst našeho podílu na trhu a okamžitou ziskovost. Souběžně s našimi projekty městské logistiky EV jsme také zahájili úspěšnou realizaci leteckých nákladních linek do Pekingu na biopaliva, která přináší velmi slibné výsledky,“ vysvětluje Dietmar Schmickl. K tomu dodává, že podobné naděje společnost DB Schenker ve vybraných segmentech vkládá i do vodíkové technologie, u které je však přes její technologickou připravenost velkým handicapem právě zcela chybějící infrastruktura.

To potvrzuje i Leonard Toček, výkonný ředitel společnosti Volvo Group Slovakia, s.r.o.: „Společnost Volvo vnímá aktuální potřebu svých zákazníků budovat strukturované vozové flotily umožňující na jedné straně plnit požadavky závazné legislativy národní i evropské, na druhé straně však současně dosahovat potřebné efektivity, flexibility služeb svým zákazníkům a nacházet přijatelné modely amortizace moderní techniky“. Leonard Toček dál potvrzuje i strategické plány společnosti Volvo, která chce rozvíjet hned několik odlišných technologií pohonu tak, aby jejich výrobky a služby byly schopny vyhovět komplexním požadavkům všech jejich zákazníků.

Jako účinnou v boji za další snižování uhlíkové stopy v logistice vidí Dietmar Schmickl vedle přechodu na nové technologie i cestu vyšší míry kooperace mezi nejvýznamnějšími hráči na trhu. K možnosti uplatnění benefitů tzv. logistického poolingu nám řekl: „Dosažení lepších výsledků v oblasti efektivity, kilometrového nájezdu ke koncovým zákazníkům a celkového vytížení techniky bude v budoucnu ještě více záviset na užší spolupráci. Lepší budoucnost vyžaduje sdílení infrastruktury, technologií, systémů, informací a nakonec i zákaznického portfolia mezi hlavními logistickými poskytovateli. Všichni musíme konečně přijmout myšlenku společných DC´s, vozového parku a personálu, abychom dosáhli přijatelných výsledků. To platí především v segmentu městské logistiky, ale pozoruhodný přesah lze očekávat i v širších kontinentálních i globálních dodavatelských řetězcích. Spolupráce bude klíčovým faktorem pro dosažení lepších výsledků pro nás, naše klienty i životní prostředí.“

K tomu je jen málo co dodat. Jde totiž o jednoznačné potvrzení toho, že to jsou právě profesionálové v logistice a jejich partneři a dodavatelé, s kým je třeba změny v nastavení změn v celém dodavatelském řetězci velmi precizně konzultovat. Rozhodnutí, jež jsou nebo v budoucnu budou na nejvyšší úrovni přijímána bez opory v jejich praktických zkušenostech, představují obrovské riziko způsobení nenapravitelných škod ve fungování celé společnosti.

Miroslav Rumler

John Muldoon: Když se řekne Volvo Trucks…

Společnosti v logistice vnímají globální trendy jako orientaci na udržitelnost, hledání alternativních paliv a energií, kroky k autonomnímu řízení atd. Jejich vrcholoví manažeři však zůstávají velmi opatrní, když hrozí, že by nové technologie mohly narušit jejich dlouhodobou oddanost bezpečnosti jejich zaměstnanců, pohodlí pro řidiče a dalších osob, a samozřejmě když to dramaticky ohrožuje jejich finanční algoritmy.

„Naši uhlíkovou stopu snižujeme efektivitou přepravy,“ vysvětluje ředitel Rabenu. Co má a nemá v logistice smysl měnit?

Každoročně se celosvětově po silnicích, mořích i vzduchem přepraví miliardy tun pro společnost životně důležitého nákladu. Podle výzkumníků z MIT Supply Chains Initiative produkuje nákladní doprava přibližně 8 % emisí skleníkových plynů. Skladové operace toto číslo zvyšují na 11. Logistické společnosti proto podnikají kroky k jejich redukci, problematika je ale natolik komplexní, že se v tuto chvíli nelze spoléhat pouze na elektromobilitu. Ve hře jsou postupy pro zefektivňování dopravy, vlastní fotovoltaiky i vodík.