Březnový apríl …

21.03.2024 | Pod lupou

Včerejšek byl prvním dnem astronomického jara. Příroda jako by se ale díky počasí, které mnohde připomíná spíš duben, chtěla letos probudit ze zimního spánku o kousek dřív a začít se opájet atmosférou nastupujícího jara. Apríl jako by tím pádem přišel o nějakých deset dnů dřív, než bývá zvykem. To představuje velké pokušení užít si možnost nějakého toho aprílového žertíku takříkajíc v předtermínu, nanečisto.

Jako blesk z čistého nebe zapůsobilo oznámení Mezinárodní námořní organizace (IMO – International Maritime Organization) o tom, že největší světoví rejdaři nasadí své momentálně disponibilní kapacity s cílem kompenzovat úzké hrdlo cesty mezi Asijskými výrobními kapacitami a zejména evropským trhem v podobě paralýzy Suezského průplavu a to bez navýšení cen oproti těm kalkulovaným na průjezd Rudým mořem, protože až statisíce dolarů ušetří za průjezd touto zkratkou. To byl v rychlém sledu už druhý pozitivní impulz ze světa námořní dopravy, kterému předcházelo prohlášení správy Panamského průplavu o nalezení vhodného, přitom udržitelného řešení dlouhodobého úbytku vody v kaskádě zdymadel spojených s Gatunským jezerem. Použitá technologie je založena na konstantním přečerpáváním vody protékající jednotlivými zdymadly s využitím několika obřích solárních elektráren těžících z klimatických podmínek této středoamerické země. Úleva v podobě zprůchodnění cest na hlavních trasách zbožových toků v rámci globálních dodavatelských řetězců ale kromě oživení světové ekonomiky navíc jako jistý bonus přinesla další dobrou zprávu. Přiměla totiž leadery světových mocností vyslyšet obavy vyplývající z rizika dramatického poklesu daňových výnosů z automobilového sektoru v kombinaci s propadem prodejů automobilových paliv zatížených vysokými spotřebními daněmi. V reakci na aktuální prognózy předních světových odborníků se tak rozhodli zcela opustit myšlenku na ukončení prodeje vozidel poháněných spalovacími motory. Trh se naopak nově pokusí oživit jeho otevřením pro širokou paletu technologií, včetně těch využívajících fosilní paliva obohacená obnovitelnými přísadami, schopná dosahovat náročných, nicméně realistických environmentálních cílů. Predikce strmého růstu globální ekonomiky a zejména pak pragmatická snaha Ruské federace z nečekaného oživení vytěžit tolik potřebný impulz k nastartování vlastního hospodářství limitovaného více či méně efektivními ekonomickými sankcemi byly pravděpodobně v důsledku tím, co Rusko motivovalo k uzavření příměří v jeho válce s Ukrajinou a přechodu k jednání o poválečném uspořádání jejich vzájemných vztahů …

Vše je samozřejmě pouhou fabulací, variací na volné téma, nebo chcete-li, klasickou kachnou na úrovni aprílového žertíku. Faktem ale je, že tři ze čtyř událostí zmíněných v tomto textu mají de facto jen technickou povahu. Je tak v silách společnosti, ve které žijeme, v nich aktivně konat bez ohledu na to, zda je právě apríl, nebo teprve polovina března.

Miroslav Rumler

Vivat communi sensu …

Zatímco nečekané zvraty a vývoj popírající očekávání zasvěcených jsou zejména pro závěr extraligy hokeje čímsi jako vyhledávaným kořením, proměny počasí na počátku jara jako by i letos všechny spíš zaskočily. Proměny teplot o desítky stupňů během několika málo hodin, předčasně kvetoucí ovocné sady pod nadílkou sněhu, nebo silničáři se zimní technikou již bezpečně uloženou …  

Síla spojení …

Jakkoliv v současném vývoji celé společnosti a s ní samozřejmě i v logistice hrají stále významnější úlohu moderní technologie, pomyslné otěže těchto technologií, firemních strategií, obchodních politik i zásad vedení a rozvoje vlastních týmů ve svých rukou stále drží lidé. A přestože svět se stává právě díky moderním technologiím den ode dne propojenějším a menším, nabízí nepřeberné množství informací a umožňuje v reálném čase nahlédnout téměř kamkoliv, osobní kontakt mezi lidmi je i nadále, dnes snad ještě víc než kdykoliv předtím, nenahraditelný.

Zatmění jako inspirace …

Je to jen pár dnů, co bylo nad Severní Amerikou pozorovatelné úplné zatmění Slunce. Zatmění se opakují pravidelně, často ale na odlehlých místech. K úplnému zatmění Slunce dochází na Zemi sice přibližně každých osmnáct měsíců, ale protože většinu Země tvoří oceány, možnost tento jev sledovat a mít při tom pevnou půdu pod nohama je poměrně ojedinělá.