Co všechno je téma …

28.03.2024 | Pod lupou

Všichni se snažíme s využitím vlastních zkušeností, sledováním vývoje na trhu i prostým selským rozumem odhadnout, jak bude v budoucnosti vypadat svět kolem nás. Naší přirozenou snahou je připravit se na podmínky, v nichž budou fungovat nejen naše firmy, ale i my sami. Důvodem je překotný vývoj posledních několika let, na který jako katalyzátory působí jak vlivy vnitřní, které do značné míry pod tlakem nejrůznějších trendů formujeme my sami, tak i vlivy vnější, nad kterými nemáme pražádnou kontrolu.

Nejistota spojená s budoucností zejména těch oborů, které donedávna plnily úlohu příslovečné zlaté slepice, přináší stále větší potřebu identifikovat témata, která budou klíčová při hledání nového nastavení nejen výroby, ale celých dodavatelských řetězců budoucnosti.

Právě taková témata, pochopitelně s relevancí pro oblast profesionální logistiky, se včera snažili akcentovat i účastníci výroční konference členů České logistické asociace, která se v letošním roce konala s přispěním vrcholového vedení Logistiky značky Škoda v prostorách mladoboleslavského výrobního závodu této tradiční české automobilky. Cílem tak nebylo nastavit konkrétní procesy, ale vytyčit základní směr odborné diskuze pro připravované komunikační platformy oborové asociace sdružující korporátní členy i výzkumné, poradenské a akademické subjekty. Je zřejmé, že s ohledem na rozsah probíhajících změn napříč celou společností půjde o dlouhodobější úsilí, nicméně poměrně jednoznačná shoda už nyní panuje na tom, že mezi klíčovými tématy současnosti a blízké budoucnosti nebudou dozajista chybět nejen nejrůznější aspekty implementace strategie ESG či využití umělé inteligence v každodenní provozní praxi, ale ani již dlouhá léta spíše jen diskutovaná a nedostatečně řešená city logistika v podmínkách velkých aglomerací, nebo naopak cesty k zásobení venkovských míst kritickými komoditami, jako jsou potraviny, léky a mnoho dalších.

I tady je ale už dnes na trhu či v pilotním provozu široká škála řešení s velkým potenciálem, kterému dost možná k plnému využití chybí jen větší publicita a odvaha uvážlivě experimentovat. Pro ty, kteří by do realizace projektů postavených na zajímavých, inovativních a přesto realisticky konstruovaných základech měli chuť, nabízí Česká logistická asociace možnost aktivního zapojení do národní soutěže Logistický projekt roku ČLA s perspektivou postupu do evropského kola s názvem ELA Awards.

V té v minulosti bodovalo hned několik českých společností, mezi nimiž na stupeň nejvyšší vystoupila se svým projektem Logistika značky Škoda a mezi TOP 6 se umístily společnosti Kiekert CS a MD logistika. Letošní ročník soutěže Logistický projekt roku ČLA je až do konce května otevřen a rád přijme i vaši přihlášku …

Miroslav Rumler

Vivat communi sensu …

Zatímco nečekané zvraty a vývoj popírající očekávání zasvěcených jsou zejména pro závěr extraligy hokeje čímsi jako vyhledávaným kořením, proměny počasí na počátku jara jako by i letos všechny spíš zaskočily. Proměny teplot o desítky stupňů během několika málo hodin, předčasně kvetoucí ovocné sady pod nadílkou sněhu, nebo silničáři se zimní technikou již bezpečně uloženou …  

Síla spojení …

Jakkoliv v současném vývoji celé společnosti a s ní samozřejmě i v logistice hrají stále významnější úlohu moderní technologie, pomyslné otěže těchto technologií, firemních strategií, obchodních politik i zásad vedení a rozvoje vlastních týmů ve svých rukou stále drží lidé. A přestože svět se stává právě díky moderním technologiím den ode dne propojenějším a menším, nabízí nepřeberné množství informací a umožňuje v reálném čase nahlédnout téměř kamkoliv, osobní kontakt mezi lidmi je i nadále, dnes snad ještě víc než kdykoliv předtím, nenahraditelný.

Zatmění jako inspirace …

Je to jen pár dnů, co bylo nad Severní Amerikou pozorovatelné úplné zatmění Slunce. Zatmění se opakují pravidelně, často ale na odlehlých místech. K úplnému zatmění Slunce dochází na Zemi sice přibližně každých osmnáct měsíců, ale protože většinu Země tvoří oceány, možnost tento jev sledovat a mít při tom pevnou půdu pod nohama je poměrně ojedinělá.